Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AR/272-13/15
Nazwa Wykonanie robót budowlanych związanych z odnowieniem części elewacji budynku dydaktycznego nr 1 Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Willowa 2
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-10-16pobierz276484-2015.htm
2015-10-02pobierz259680-2015.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ---odnowienie-elewacji---bud.-dydaktyczny-nr-1---po-modyfikacji.doc
pobierzSIWZ---odnowienie-elewacji---bud.-dydaktyczny-nr-1.pdf
pobierzSIWZ---odnowienie-elewacji---bud.-dydaktyczny-nr-1.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz elewacja.dwg
pobierz PRZEDMIAR-ROBOT-Odnowienie-elewacji-Willowa-PO-MODYFIKACJI.pdf
pobierz Zal.-nr-12-do-SIWZ---Przedmiar-robot.pdf
pobierz Zal.-nr-11-do-SIWZ--Specyfikacja-techniczna.pdf
pobierz Zal.-nr-10-do-SIWZ---Zakres-robot.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-10-16pobierzodpowiedzi-i-modyfikacja_Willowa-2_elewacja.pdf
2015-10-07pobierzwizja-lokalna-Willowa-bud.-nr-1--elewacja.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-10-23pobierzuniewaznienie_elewacja_Willowa.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)