Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu usługi
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-MS/272-4/15
Nazwa Usługa ubezpieczenia statku Nawigator XXI wraz z aparaturą badawczą i pojazdem podwodnym Hyball
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-11-03pobierz159611-2015-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-03.11.2015.html
2015-10-30pobierz158275-2015-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.html
2015-10-26pobierz156035-2015.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-ubezpieczenie-BZP-MS_272-4_15-wersja-ujednolicona-po-modyfikacji-z-dnia-02.11.2015.doc
pobierzSIWZ-ubezpieczenie-BZP-MS_272-4_15--dobre.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Certyfikat-Bezpiecznej-Obslugi-zalacznik-nr-7-do-SIWZ.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-11-03pobierzodpowiedz-i-modyfikacja-03.11.2015.pdf
2015-10-30pobierzpytanie-i-odpowiedz.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-11-10pobierzinformacja-o-wyborze.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-11-20pobierz170259-2015-ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.html