Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/272-15/15
Nazwa Wymiana 2 szt. drzwi na aluminiowe w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2 w celu przystosowania ich dla osób niepełnosprawnych wraz z robotami towarzyszącymi
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-10-29pobierz291000-2015.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ--Drzwi-B.-G.pdf
pobierzSIWZ--Drzwi-B.-G.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-12-do-SIWZ---rysunek.pdf
pobierz Zal.-nr-11-do-SIWZ---przedmiar-budowlany.pdf
pobierz Zal.-nr-10-do-SIWZ---ST-budowlana.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-11-18pobierzinformacja-o-wyborze.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-11-26pobierz319778-2015.html