Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu zapytania ofertowe
Tryb postępowania Zapytanie o cenę
Nr ref. Zapytanie cenowe z dnia 30.10.2015 na podst. art. 701 k.c.
Nazwa Akademia Morska w Szczecinie zaprasza do składania ofert na korektę i tłumaczenie tekstów dla kwartalnika Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie (Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin) w roku 2016.

termin składania wniosków: 30 listopada br.

tryb postępowania: zapytanie cenowe
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)