Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/272-02/16
Nazwa Remont rozdzielni głównej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Stołówki Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Szczerbcowej 4
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2016-02-24pobierz41640-2016-Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-.pdf
2016-02-12pobierz31870-2016-ogloszenie.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-Modyfikacja-Rozdzielnia.pdf
pobierzSIWZ-Modyfikacja-Rozdzielnia.doc
pobierzSIWZ-Rozdzielnia.pdf
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-11-do-SIWZ-Modyfikacja-Przedmiar-Robot.pdf
pobierz Zal.nr-10-do-SIWZ--Modyfikacja-ST-elektryczna-TG.pdf
pobierz Zal.-nr-12-Dokumentacja-rysunkowa.pdf
pobierz Zal.-nr-11-do-SIWZ-Przedmiar-Robot--.pdf
pobierz Zal.-nr-10-do-SIWZ--ST-elektryczna-TG.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2016-02-24pobierz24.02.-Pytania-i-odpowiedzi-oraz-modyfikacja-.pdf
2016-02-15pobierzWizja-lokalna-Rozdzielnia-AM.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2016-03-14pobierzInformacja-o-wyborze-AT-272-02-16.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2016-04-01pobierz74628---2016--ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf