Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu usługi
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AG-AS/272-10/2016
Nazwa Kompleksowe ubezpieczenie jednostek pływających (OC armatora, casco jednostek pływających, NNW załóg jednostek pływających) dla Akademii Morskiej w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2016-04-08pobierzbzp2.portal.uzp.gov.pl.html
2016-04-04pobierzbzp2.portal.uzp.gov.pl.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-ubezpieczenie-jednostek-plywajacych.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zalacznik-nr-7-do-SIWZ.xlsx
pobierz Zalacznik-nr-8-do-SIWZ.doc
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2016-04-08pobierzmodyfikacja.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2016-04-27pobierzwybor-oferty.doc
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2016-05-12pobierzbzp2.portal.uzp.gov.pl.html