Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AR/272-01/16
Nazwa Modernizacja pomieszczenia 308 w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2016-04-15pobierz93830-2016_-ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-modernizacja-308.pdf
pobierzSIWZ-modernizacja-308.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-12-4-do-SIWZ---przedmiar---wentylacja-i-klimatyzacja.pdf
pobierz Zal.-nr-12-3-do-SIWZ---przedmiar---branza-elektryczna-i-teletechniczna.pdf
pobierz Zal.-nr-12-2-do-SIWZ---przedmiar---c.o..pdf
pobierz Zal.-nr-12-1-do-SIWZ---przedmiar---branza-budowlana.pdf
pobierz Zal.-nr-11-3-do-SIWZ-ST-wentylacja-i-klimatyzacja.pdf
pobierz Zal.-nr-11-2-do-SIWZ-ST-elektryczna-i-teletechniczna.pdf
pobierz Zal.-nr-11-1-do-SIWZ-ST-budowlana-i-c.o..pdf
pobierz Zal.-nr-10-2-do-SIWZ-PBW-wentylacja-i-klimatyzacja.pdf
pobierz Zal.-nr-10-1-do-SIWZ-PBW--architektura,-branza-elektryczna-i-teletechniczna,-c.o..pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2016-05-13pobierzinformacja-o-wyborze_01-16.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2016-05-23pobierz130838-2016-ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf