Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/272-09/16
Nazwa Częściowa wymiana wykładzin wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Dębogórskiej 7- 8
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2016-05-04pobierz110894---2016-Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-OSRM-Wymiana-wykladzin-.pdf
pobierzSIWZ-OSRM-Wymiana-wykladzin-.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-12-do-SIWZ-Dokumentacja-rysunkowa.pdf
pobierz Zal.-nr-11-do-SIWZ---Przedmiar-robot.pdf
pobierz Zal.-nr-10-do-SIWZ-ST-budowlana.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2016-05-16pobierzPytania-13.05-i-odpowiedzi.pdf
2016-05-10pobierzWizja-lokalna-OSRM.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2016-05-20pobierzInformacja-o-wyborze.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2016-06-02pobierz65181-2016-Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf