Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/272-13/16
Nazwa Remont pomieszczenia sanitarnego nr 169 B na I piętrze w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2016-06-20pobierz94931--2016-Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-Lazienka-B.G.pdf
pobierzSIWZ-Lazienka-B.G.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.nr-12-dokumentacja-rysunkowa.pdf
pobierz Zal.nr-11-3-do-SIWZ-Przedmiar-elektryczny.pdf
pobierz Zal.nr-11-2-do-SIWZ-sanitarny-przedmiar.pdf
pobierz Zal.nr-11-1-do-SIWZ-Przedmiar-budowlany.pdf
pobierz Zal.nr-10-3-do-SIWZ-ST-elektryczna.pdf
pobierz Zal.nr-10-2-do-SIWZ-ST-sanitarna.pdf
pobierz Zal.-nr-10-1-do-SIWZ-ST--budowlana-.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2016-07-12pobierzInformacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2016-07-22pobierz152353---2016-Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf