Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AR/272- 03/16
Nazwa Roboty budowlane związane z przebudową budynku dydaktycznego nr 2 Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej polegające m.in. na modernizacji konstrukcji i pokrycia dachu oraz konstrukcji nośnej budynku (ścian murowych).
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2016-06-23pobierz100555-2016_Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-przebudowa-budynku-nr-2_Willowa.pdf
pobierzSIWZ-przebudowa-budynku-nr-2_Willowa.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zał nr 10-4 do SIWZ - PW instalacje sanitarne.pdf
pobierz Zał nr 10-2 do SIWZ - PW konstrukcja.pdf
pobierz Zał nr 10-1 do SIWZ - PW architektura.pdf
pobierz Zal-nr-12-do-SIWZ---przedmiar-robot.pdf
pobierz Zal-nr-11-do-SIWZ---Specyfikacja-Techniczna.pdf
pobierz Zal-nr-10-3-do-SIWZ---PW-instalacje-elektryczne.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2016-06-28pobierzwizja-lokalna-Willowa-bud.-nr-2.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2016-07-13pobierzinformacja-o-wyborze_03-16.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2016-07-25pobierz153453---2016-Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf