Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/272-16/16
Nazwa Wymiana 8 szt. drzwi na aluminiowe w budynkach Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. H. Pobożnego 11 i ul. Wały Chrobrego 1-2 w celu przystosowania ich dla osób niepełnosprawnych
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2016-07-04pobierz118053-2016-Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-Drzwi-.pdf
pobierzSIWZ-Drzwi-.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-12-do-SIWZ-Dokumentacja-rysunkowa.pdf
pobierz Zal.-nr-11-do-SIWZ-Przedmiar-budowlany.pdf
pobierz Zal.-nr-10-do-SIWZ-Specyfikacja-techniczna.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2016-07-26pobierzInformacja-o-wyborze-nakorzystniejszej-oferty-AT-272-16-16.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2016-08-03pobierz172597---2016-Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf