Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AR/272-04/16
Nazwa Roboty budowlane związane z odnowieniem części elewacji, modernizacją fragmentu dachu oraz wykonaniem izolacji przy ścianie fundamentowej budynku dydaktycznego nr 1 Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2016-07-06pobierz121259-2016_Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ_Odnowienie-elewacji-i-modernizacja-dachu_bud.-nr-1_Willowa.pdf
pobierzSIWZ_Odnowienie-elewacji-i-modernizacja-dachu_bud.-nr-1_Willowa.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-12-do-SIWZ---Przedmiar-Robot.pdf
pobierz Zal.-nr-11-do-SIWZ---Specyfikacja-Techniczna.pdf
pobierz Zal.-nr-10-do-SIWZ---Zakres-robot.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2016-08-04pobierzinformacja-o-wyborze_04-16.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2016-08-17pobierz182645-2016_Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf