Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. Ar/272-05/16
Nazwa Roboty budowlane związane z przebudową parkingu przy Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie od strony ul. Jarowita - zapewnienie dojazdu samochodom straży pożarnej.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2016-07-11pobierz129503-2016_Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ_Przebudowa-parkingu-przy-BG.pdf
pobierzSIWZ_Przebudowa-parkingu-przy-BG.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-13-do-SIWZ-Przedmiar-robot.pdf
pobierz Zal.-nr-12-do-SIWZ-Specyfikacja-Techniczna.pdf
pobierz Zal.-nr-11-do-SIWZ-Projekt-Wykonawczy.pdf
pobierz Zal.-nr-10-do-SIWZ-Zakres-robot.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2016-07-29pobierzinformacja-o-wyborze_05-16.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2016-08-11pobierz179017-2016_Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf