Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AR/272-06/16
Nazwa Roboty budowlane związane z wykonaniem izolacji pionowych i poziomych budynku dydaktycznego nr 2 Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2016-07-21pobierz149389---2016-Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ_Izolacje_bud-nr-2_Willowa.pdf
pobierzSIWZ_Izolacje_bud-nr-2_Willowa.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Załącznik nr 10 do SIWZ - PW architektura i konstrukcja.pdf
pobierz Zalacznik-nr-12-do-SIWZ---Przedmiar-Robot.pdf
pobierz Zalacznik-nr-11-do-SIWZ---Specyfikacja-techniczna.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2016-07-27pobierzWizja-lokalna-Willowa2-_izolacje-.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2016-08-10pobierzinformacja-o-wyborze_06-16.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2016-08-31pobierz137726-2016-Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf