Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/272-18/16
Nazwa Częściowa wymiana wykładzin oraz prace związane z szpachlowaniem i malowaniem pomieszczeń w budynku Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2016-07-22pobierz151939---2016-Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ--B.G-.pdf
pobierzSIWZ--B.G-.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-12-do-SIWZ-dokumentacja-rysunkowa-1.pdf
pobierz Zal.-nr-11-do-SIWZ-Przedmiar-prac.pdf
pobierz Zal.-nr-10-do-SIWZ-ST.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2016-08-11pobierzInformacja-o-wyborze-.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2016-08-23pobierz186587---2016-Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf