Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu usługi
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-MS/272-4/16
Nazwa Usługa ubezpieczenia statku Nawigator XXI wraz z aparaturą badawczą i pojazdem podwodnym Hyball
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2016-09-28pobierz314720-2016-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.html
2016-09-21pobierz311296-2016-ogloszenie-o-zamowieniu.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-BZP-MS-272-4-16-po-modyfikacji-z-dnia-28.09.2016-t.j..doc
pobierzSIWZ-BZP-MS-272-4-16.doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2016-09-28pobierzodpowiedz.doc
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2016-10-04pobierzINFORMACJA-Z-OTWARCIA-OFERT.doc
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2016-10-13pobierzinformacja-o-wyborze-oferty.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2016-10-28pobierzogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.html