Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-BW/272-12/16
Nazwa Dostawa stacji odzysku czynników chłodniczych dla Akademii Morskiej w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2016-09-27pobierzOgloszenie-o-zmianie-ogloszenia.htm
2016-09-20pobierzogloszenie-o-zamowieniu-310660-2016.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-BZP_AG_127-12_16-po-noweli-28.07.2016-wzor.doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2016-09-27pobierzzmian-terminu-otwarcia-201609270906.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2016-10-05pobierzINFORMACJA-Z-OTWARCIA-OFERT.doc
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2016-10-06pobierzinformacja-o-uniewaznieniu-201610061316.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)