Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AG-AS/272-25/2016
Nazwa Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2016-10-14pobierzOgloszenie.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-25.doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2016-10-21pobierzodp--na-pytanie.doc
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2016-10-28pobierzINFORMACJA-Z-OTWARCIA-OFERT--po-przeliczeniu-ogert.doc
2016-10-25pobierzINFORMACJA-Z-OTWARCIA-OFERT.doc
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2016-12-07pobierzwybor-oferty-wybor-oferty-z.-3..doc
2016-11-25pobierzwybor-oferty-wybor-oferty-z.-1,2,4,5,6..doc
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2016-12-15pobierzOgloszenie-AG-25.html