Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-AG/272-20/16
Nazwa Dostawa oscyloskopu cyfrowego w wersji przenośnej dla Akademii Morskiej w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2016-11-02pobierzOgloszenie-o-zmianie.htm
2016-10-28pobierzOgloszenie.htm
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-BZP_AG_272-20_16-wersja-ujednolicona-po-modyfikacji-z-dnia-02.11.2016.doc
pobierzSIWZ-BZP_AG_272-20_16.doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2016-11-02pobierzpytania-i-odpowiedzi.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2016-11-08pobierzinformacja-z-otwarcia.doc
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2016-11-10pobierzinformacja-o-wyborze.doc.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2016-11-23pobierzOgloszenie-o-udzieleniu.htm