Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-AG/272-27/16
Nazwa Dostawa sonaru dla statku Nawigator XXI
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2016-11-21pobierzogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.html
2016-11-17pobierzogloszenie-o-zamowieniu.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-BZP_AG_272-27-16--wersja-ujednolicona-po-modyfikacji-z-dnia-21.11.2016.doc
pobierzSIWZ-BZP_AG_272-27-16--sonar-(3).doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2016-11-21pobierzodpowiedzi-na-pytania-oraz-modyfikacja-SIWZ.doc
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2016-11-28pobierzINFORMACJA-Z-OTWARCIA-OFERT.doc
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2016-12-20pobierzInformacja-o-uniewaznieniu.pdf
2016-12-06pobierzinformacja-o-wyborze-oferty.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)