Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-MS/272-5/16
Nazwa Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla statku Nawigator XXI
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2016-11-21pobierzogloszenie-o-zamowieniu.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierz6100__SIWZ-BZP_MS_272-5_16-(2).pdf
pobierzSIWZ-BZP_MS_272-5_16-(2).doc
Załączniki do SIWZ
pobierz zalacznik-nr-5-do-SIWZ.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2016-11-24pobierzodpowiedz-na-pytanie.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2016-11-29pobierzINFORMACJA-Z-OTWARCIA-OFERT.doc
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2016-12-21pobierzinformacja-o-wynikach-postepowania-w-zadaniach-6-7-oraz-10-11.pdf
2016-12-08pobierzInformacja-o-odrzuceniu-ofert-oraz-uniewaznieniu-postepowania-w-zadaniach-1-5-oraz-8-9.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2017-01-20pobierz11419_2017-ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.html