Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu zapytania ofertowe
Tryb postępowania Zapytanie ofertowe
Nr ref. przetarg na wybór operatora Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska na podstawie art. 70[1] Kodeksu cywilnego
Nazwa Przedmiotem przetargu jest dokonanie wyboru oferty Operatora w zakresie komercyjnego wykorzystania, w tym najmu, należącego do Akademii Morskiej w Szczecinie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska [dalej: „Centrum”] i umożliwienie Operatorowi realizację prac badawczych na zlecenie przedsiębiorstw, na zasadach komercyjnych, z wykorzystaniem urządzeń laboratoryjnych Centrum, i wykonywania na zasadach komercyjnych usług zleconych o pokrewnym charakterze, realizowanego w ramach projektu „Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 Priorytet 1 Działanie 1.2. Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura B+R oraz przez Budżet Państwa.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2016-12-07pobierzCBP---Ogloszenie-i-Regulamin-Przetargu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
Załączniki do SIWZ
pobierz CBP---Zalacznik-nr-5-do-Umowy-z-Operatorem---Wyciag-z-umowy-o-projekt-RPO.pdf
pobierz CBP---Zalacznik-nr-4-do-Umowy-z-Operatorem---Deklaracja-wekslowa-_przetarg-2.doc
pobierz CBP---Zalacznik-nr-3-do-Umowy-z-Operatorem---Regulamin-Centrum.pdf
pobierz CBP---Zalacznik-nr-2-do-Umowy-z-Operatorem---wykaz-stanowisk-i-tabela-wskaznikow---czynsz-najmu.pdf
pobierz CBP---Zalacznik-nr-2-do-Regulaminu-Przetargu---Wzor-oferty.docx
pobierz CBP---Zalacznik-nr-1-do-Regulaminu-Przetargu---Umowa-z-operatorem.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)