Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu zapytania ofertowe
Tryb postępowania Zapytanie ofertowe
Nr ref. przetarg na wybór operatora Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska na podstawie art. 70[1] Kodeksu cywilnego
Nazwa

Informujemy, iż w wyniku otwartej procedury przetargowej  z dn. 07.12.2016r. na wybór operatora Laboratorium Zielona Energetyka przeprowadzonej na podst. art. 70[1] Kodeksu cywilnego oraz na warunkach określonych w Regulaminie przetargu w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, odpowiedź uzyskano od następujących podmiotów :

 

Nazwa firmy

Adres

Punktacja

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.

ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin

3,175

 

Zamówienia udzielono Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o. – oferta najkorzystniejsza.

Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)