Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-MS/272-6/16
Nazwa Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla statku Nawigator XXI
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2016-12-22pobierzOgloszenie-o-zam..htm
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-BZP_MS_272-5_16--wersja-3-z-dnia-20.12.pdf
pobierzSIWZ-BZP_MS_272-5_16--wersja-3-z-dnia-20.12.doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2016-12-28pobierzodpowiedz-na-pytanie.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2017-01-03pobierzINFORMACJA-Z-OTWARCIA-OFERT.docx
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2017-02-03pobierzInformacja-o-wynikach-postepowania.pdf
2017-01-19pobierzOdrzucenieofert-zad3,5,8.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2017-03-09pobierz40553_2017-ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.html