Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/272- 01/17
Nazwa Remont części elewacji wraz z wymianą okien i robotami towarzyszącymi w budynku Stołówki Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Szczerbcowej 4 oraz remont wejścia do Studenckiego Domu Marynarza „Korab przyul. Starzyńskiego 8
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2017-02-24pobierz31833_2017.html
2017-02-24pobierz31833--2017--Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf
2017-02-10pobierz23593_2017-Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-Modyfikacja-Elewacja-2-.doc
pobierzSIWZ-Modyfikacja-Elewacja-2-.pdf
pobierzSIWZ-Elewacja-2-.pdf
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-9-1-do-SIWZ-Modyfikacja-Przedmiar-robot-budowl.pdf
pobierz Zal.-nr-9-2-do-SIWZ--Modyfikacja-Przedmiar-robot-elektr.pdf
pobierz Zal.-nr-8-2-do-SIWZ---Modyfikacja-ST-elektryczna-.pdf
pobierz Zal.-nr-8-1-do-SIWZ---Modyfikacja-ST-budowlana.pdf
pobierz Zal.-nr-10-do-SIWZ-Dokumentacja-rysunkowa.pdf
pobierz Zal.-nr-9-2-do-SIWZ---Przedmiar-roboty-elektryczne.pdf
pobierz Zal.-nr-9-1-do-SIWZ-Przedmiar-robot-budowlanych.pdf
pobierz Zal.-nr-8-2-do-SIWZ---ST-elektryczna.pdf
pobierz Zal.-nr-8-1-do-SIWZ---ST-budowlana.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2017-02-24pobierzPytania-i-odpowiedzi-2016.02.24.pdf
2017-02-15pobierzWizja-lokalna-.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2017-03-01pobierzInformacja-z-otwarcia-ofert-AT-272-01-17.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2017-03-09pobierzInformacja-o-wyborze.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2017-03-28pobierz52754_2017.html
2017-03-28pobierz52754-2017-Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf