Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/272- 02/17
Nazwa Częściowa wymiana wykładzin PCV wraz z wzmocnieniem stropu drewnianego w budynku Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Dębogórskiej 7/8
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2017-03-07pobierz38365_2017.html
2017-03-07pobierz38365-2017-Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf
2017-02-22pobierz30111_2017.html
2017-02-22pobierz30111-2017-Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-OSRM-modyfikacja--.pdf
pobierzSIWZ-OSRM-modyfikacja--.doc
pobierzSIWZ-OSRM-.pdf
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-9-do-SIWZ-Dokumentacja-Rysunkowa-.pdf
pobierz Zal.-nr-8-do-SIWZ-Przedmiar-robot.pdf
pobierz Zal.-nr-7-do-SIWZ-ST-.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2017-03-07pobierzModyfikacja-SIWZ.pdf
2017-02-24pobierzWizja-lokalna-OSRM.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2017-03-10pobierzInformacja-z-otwarcia-ofert-AT-272-02-17.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2017-03-24pobierzInformacja-o-wyborze-AT-272-02-17.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2017-04-03pobierz57364-2017-Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-.pdf
2017-04-03pobierz57364_2017.html