Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/272- 03/17
Nazwa Remont toalety męskiej przy pom. 265 na II piętrze w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2017-03-03pobierz36544_2017.html-Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2017-03-03pobierz36544_2017.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-Toaleta.pdf
pobierzSIWZ-Toaleta.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-10-do-SIWZ-Dokumentacja-Rysunkowa.pdf
pobierz Zal.-nr-9-3-do-SIWZ-Przedmiar-elektr.pdf
pobierz Zal.-nr-9-2-do-SIWZ-przedmiar-sanitarny.pdf
pobierz Zal.-nr-9-1-do-SIWZ-Przedmiar-budowlany.pdf
pobierz Zal.-nr-8-3-do-SIWZ---ST-elektryczna-WC.pdf
pobierz Zal.-nr-8-2-do-SIWZ-ST-sanitarna.pdf
pobierz Zal.-nr-8-1do-SIWZ--ST-budowlana-WC.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2017-03-07pobierzWizja-lokalna-Toaleta-B.G.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2017-03-20pobierzInformacja-z-otwarcia-ofert-AT-272-03-17.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2017-03-30pobierzInformacja-o-wyborze-AT-272-03-17.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2017-04-13pobierz66206-2017-Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf
2017-04-13pobierz66206_2017.html