Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/272- 04/17
Nazwa Remont fragmentu kanalizacji deszczowej wokół budynku dydaktycznego nr 2 Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2017-03-22pobierz49333-2017-Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2017-03-22pobierz49333_2017.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-Willowa.pdf
pobierzSIWZ-Willowa.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-10-do-SIWZ-Dokumentacja-rysunkowa.pdf
pobierz Zal.-nr-9-do-SIWZ-przedmiar-robot-sanitarnych.pdf
pobierz Zal.-nr-8-do-SIWZ-ST-sanitarna.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2017-03-27pobierzWizja-lokalna-Willowa-.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2017-04-06pobierzInformacja-z-otwarcia-ofert-AT-272-04-17.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2017-04-28pobierzInformacja-o-wyborze-AT-272-04-17.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2017-05-12pobierz82044-2017-Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf
2017-05-12pobierz82044_2017.html