Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AG-KK/272-1/17
Nazwa Dostawa mundurów, spodni gabardynowych i wiatrówek dla Akademii Morskiej w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2017-03-29pobierzOgloszenie.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz zalacznik-nr-1-do-SIWZ.doc
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2017-04-11pobierzInformacja-z-otwarcia-ofert-po-omylce.doc
2017-04-07pobierzInformacja-z-otwarcia-ofert.doc
2017-04-06pobierzInformacja-z-otwarcia-ofert.doc
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2017-05-11pobierz20170511120314910.pdf
2017-04-25pobierzwybor-oferty.doc
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2017-05-30pobierzOgloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.html