Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AR/272-01/17
Nazwa Wykonanie robót budowlanych i rozbiórkowych w budynku dydaktycznym nr 2 Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2017-04-05pobierz59051_2017_Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2017-04-05pobierz59051_2017.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ---bud.-dydaktyczny-nr-2-prace-rozb.pdf
pobierzSIWZ---bud.-dydaktyczny-nr-2-prace-rozb..doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal. nr 8-1 do SIWZ - PW architektura.pdf
pobierz Zal. nr 8-2 do SIWZ - PW konstrukcja.pdf
pobierz Zal.-nr-12-do-SIWZ-Szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
pobierz Zal.-nr-11-do-SIWZ---Przedmiar-Robot-Budowlanych.pdf
pobierz Zal.-nr-10-do-SIWZ---ST-budowlana.pdf
pobierz Zal.-nr-9-do-SIWZ---Inwentaryzacja-budowlana.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2017-04-18pobierzpytania-i-odpowiedzi_Willowa-2.pdf
2017-04-10pobierzwizja-lokalna-Willowa-bud.-nr-2.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2017-04-20pobierzInformacja--z-otwarcia-ofert_AR_272_01_17.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2017-04-28pobierzInformacja-o-wyborze-AR-272-01-17.doc
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2017-05-16pobierz83676-2017_Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf
2017-05-16pobierz83676_2017.html