Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/272- 05/17
Nazwa Wymiana stolarki okiennej aluminiowej budynku Pływalni Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 9a wraz z robotami towarzyszącymi
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2017-04-21pobierz71428_2017.html
2017-04-21pobierz71428-2017-Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf
2017-04-11pobierz63902_2017.html
2017-04-11pobierz63902-2017-Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-modyfikacja-Plywalnia.pdf
pobierzSIWZ-modyfikacja-Plywalnia.doc
pobierzSIWZ-Plywalnia.pdf
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-8.1-do-SIWZ-modyfikacja-ST-budowlana-.pdf
pobierz Zal.-nr-10-do-SIWZ-dokumentacja-Rysunkowa.pdf
pobierz Zal.-nr-8.2-do-SIWZ-ST-sanitarna.pdf
pobierz Zal.-nr-8.1-do-SIWZ-ST-budowlana-.pdf
pobierz Zal.-nr-9.2-do-SIWZ-Przedmiar-robot-sanitarnej.pdf
pobierz Zal.-nr-9.1-do-SIWZ-Przedmiar-Robot-budowlanych.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2017-04-21pobierzPytania-i-odpowiedzi,-modyfikacja-SIWZ-21.04.17.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2017-04-27pobierzInformacja-z-otwarcia-ofert-AT-272-05-17.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2017-05-11pobierzAT-272-05-17-Informacja-o-wyborze.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2017-05-29pobierz89432_2017.html