Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/272-07/17
Nazwa Wymiana instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji dla pomieszczeń na poddaszu budynku dydaktycznego Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 46
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2017-05-22pobierz85902_2017.html
2017-05-18pobierzZP400PodgladOpublikowanego.htm
2017-05-18pobierz512050-N-2017-Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZmodyfikacja--Zolnierska-.pdf
pobierzSIWZmodyfikacja--Zolnierska-.doc
pobierzSIWZ-Zolnierska-.pdf
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-10-do-SIWZ.pdf
pobierz Zal.-nr-9-do-SIWZ.pdf
pobierz Zal.-nr-8-do-SIWZ.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2017-05-25pobierzinformacja-o-wizji-lokalnej.pdf
2017-05-22pobierzModyfikacja-SIWZ.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2017-06-05pobierzInformacja-z-otwarcia-ofert-AT-272-07-17.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2017-06-06pobierzInformacja-o-uniewaznieniu-AT-272-07-17.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)