Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu usługi
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AG-AS/272-7/17
Nazwa Usługa subskrypcji pakietu biurowego oraz Windows Server DataCenter dla Akademii Morskiej w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2017-05-30pobierzOgloszenie-o-zamowieniu.htm
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-7.doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2017-06-05pobierzodp--na-pytanie.doc
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2017-06-07pobierzInformacja-z-otwarcia-ofert.doc
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2017-06-12pobierzwybor-oferty.doc
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2017-07-04pobierzOgloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.html