Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/272- 11/17
Nazwa Wymiana instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji dla pomieszczeń na poddaszu budynku dydaktycznego Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 46
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2017-06-13pobierzZP400PodgladOpublikowanego.aspx.html
2017-06-13pobierz532044-N-2017-Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ--Zolnierska-II-.pdf
pobierzSIWZ--Zolnierska-II-.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-10-do-SIWZ.pdf
pobierz Zal.-nr-9-do-SIWZ.pdf
pobierz Zal.-nr-8-do-SIWZ.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2017-06-28pobierzInformacja-z-otwarcia-ofert-AT-272-11-17.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2017-06-30pobierzInformacja-o-wyborze-AT-272-11-17.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2017-07-07pobierzOgloszenie.html
2017-07-07pobierzOgloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf