Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/272- 10/17
Nazwa Częściowa wymiana wykładzin wraz z robotami towarzyszącymi w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2 w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2017-06-27pobierzZP400PodgladOpublikowanego.aspx.html
2017-06-27pobierz539876-N-2017-ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-B.G._Wykladziny.pdf
pobierzSIWZ-B.G._Wykladziny.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-9-do-SIWZ-Dokumentacja-rysunkowa.pdf
pobierz Zal.-nr-8-do-SIWZ-Przedmiar-Robot-budowlanych.pdf
pobierz Zal.-nr-7-do-SIWZ-Specyfikacja-robot-budowlanych.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2017-07-12pobierzInformacja-z-otwarcia-ofert-AT-272-10-17.doc
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2017-07-14pobierzInformacja-o-wyborze-AT-272-10-17.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2017-07-24pobierz111081-2017-Ogloszenie-o-udzielenie-zamowienia.pdf
2017-07-24pobierz111081_2017.html