Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Numer referencyjny Nazwa postępowania Data wszczęcia postępowania Termin składania ofert/wniosków
AT/262-09/20 Usługa związaną z dystrybucją energii elektrycznej do budynków Akademii Morskiej w Szczecinie w roku 2021 i 2022 29-10-2020 04-11-2020
BZP-AZ/262-60/20 Dostawa mebli wraz z montażem dla Akademii Morskiej w Szczecinie – budynek Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających w ramach projektu „Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 11-12-2020 21-12-2020
BZP-AG/262-17/20 Dostawa oprogramowania typu Jira Software, Confluence+Team Calendar for Confluence oraz typu BitBucket dla Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach projektu AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Umowa nr POWR.03.05.00-00-Z002/18. 09-12-2020 18-12-2020
BZP-AG/262-16/20 Dostawa oraz wdrożenie oprogramowania do zarządzania i kontroli systemów IT oraz usług Active Directory Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach projektu „AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Umowa nr POWR.03.05.00-00-Z002/18. 08-12-2020 17-12-2020
BZP-AZ/262-57/20 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach projektu „Redukcja zużycia energii w aspekcie zmniejszania negatywnego wpływu rybactwa śródlądowego i morskiego na środowisko” w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 27-11-2020 08-12-2020
BZP-AZ/262-54/20 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach projektu GRASS-NEXT GReen And SuStainable - kNowledge EXpanded freight Transport in cities finansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 27-11-2020 07-12-2020
BZP-AZ/262-59/20 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 27-11-2020 07-12-2020
BZP-AZ/262-58/20 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 25-11-2020 03-12-2020
BZP-AG/262-15/20 Dostawa oprogramowania typu Jira Software, Confluence+Team Calendar for Confluence oraz typu BitBucket dla Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach projektu AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Umowa nr POWR.03.05.00-00-Z002/18. 23-11-2020 07-12-2020
BZP-AZ/262-56/20 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego (plotery) dla Akademii Morskiej w Szczecinie 17-11-2020 25-11-2020
BZP-AG/262-14/20 Dostawa oprogramowania do symulowania i badania parametrów eksploatacyjnych obiektów pływających w rzeczywistych warunkach pogodowych w ramach projektu AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Umowa nr POWR.03.05.00-00-Z002/18 17-11-2020 26-11-2020
BZP-AZ/262-55/20 Dostawa wodoszczelnego drona dla Akademii Morskiej w Szczecinie. 17-11-2020 27-11-2020
BZP-AZ/262-53/20 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 17-11-2020 25-11-2020
BZP-AZ/262-52/20 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 16-11-2020 24-11-2020
BZP-AG/262-13/20 Dostawa oprogramowania typu TestComplete PRO Bundle jako narzędzie do automatyzacji testowania aplikacji desktopowych, mobilnych i webowych dla Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach projektu AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Umowa nr POWR.03.05.00-00-Z002/18. 16-11-2020 25-11-2020
BZP-AG/262-12/20 Dostawa oprogramowania do budowania wydajnych systemów IoT typu Intel System Studio dla Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach projektu AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Umowa nr POWR.03.05.00-00-Z002/18. 16-11-2020 24-11-2020
BZP-AZ/262-51/20 Dostawa trzech dronów latających dla Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach projektu GRASS-NEXT finansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 13-11-2020 24-11-2020
BZP-AZ/262-47/20 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach projektu „AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Umowa nr POWR.03.05.00-00-Z002/18 05-11-2020 16-11-2020
BZP-AZ/262-49/20 Dostawa drona latającego dla Akademii Morskiej w Szczecinie. 05-11-2020 13-11-2020
BZP-AZ/262-48/20 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 05-11-2020 16-11-2020
BZP-AZ/262-50/20 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 05-11-2020 13-11-2020
BZP-AZ/262-40/20 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 05-11-2020 13-11-2020
BZP-MS/262-12/20 Dostawa łodzi ratowniczej dla Akademii Morskiej w Szczecinie z przeznaczeniem na statek Nawigator XXI". 02-11-2020 10-11-2020
BZP-AZ/262-44/20 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 30-10-2020 09-11-2020
BZP-AZ/262-45/20 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 30-10-2020 09-11-2020
BZP-AZ/262-46/20 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 29-10-2020 06-11-2020
BZP-AZ/262-43/20 Dostawa oprogramowania typu DNV-Phast dla Akademii Morskiej w Szczecinie. 29-10-2020 06-11-2020
BZP-AZ/262-42/20 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 28-10-2020 05-11-2020
BZP-AZ/262-41/20 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 28-10-2020 05-11-2020
BZP-AZ/262-38/20 Dostawa robotów humanoidalnych oraz pół humanoidalnych dla Akademii Morskiej w Szczecinie. 20-10-2020 02-11-2020
BZP-AZ/262-39/20 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 19-10-2020 27-10-2020
BZP-AZ/262-37/20 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 16-10-2020 26-10-2020
BZP-AZ/262-36/20 Dostawa mebli do OSRM wraz z montażem dla Akademii Morskiej w Szczecinie. 15-10-2020 26-10-2020
BZP-AZ/262-32/20 Dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej dla Akademii Morskiej w Szczecinie. 12-10-2020 21-10-2020
BZP-AZ/262-35/20 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 12-10-2020 21-10-2020
BZP-AZ/262-34/20 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 12-10-2020 20-10-2020
BZP-AZ/262-31/20 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego (serwer do przechowywania kopii zapasowych) dla Akademii Morskiej w Szczecinie 29-09-2020 07-10-2020
BZP-MS/262-7/20 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych (pieczywo) dla statku Nawigator XXI 28-09-2020 06-10-2020
BZP-MS/262-6/20 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych (warzyw, owoców i jaj) dla statku Nawigator XXI 28-09-2020 06-10-2020
BZP-MS/262-5/20 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych (produktów mleczarskich) dla statku Nawigator XXI 28-09-2020 06-10-2020
BZP-MS/262-9/20 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych (ryb i przetworów rybnych) dla statku Nawigator XXI 25-09-2020 06-10-2020
BZP-MS/262-4/20 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych (mięso, wędliny) dla statku Nawigator XXI. 25-09-2020 05-10-2020
BZP-MS/262-10/20 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych (produktów mrożonych) dla statku Nawigator XXI 25-09-2020 06-10-2020
BZP-MS/262-11/20 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla statku Nawigator XXI 25-09-2020 05-10-2020
BZP-MS/262-3/20 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych (kawa, herbata, kakao) dla statku Nawigator XXI 25-09-2020 05-10-2020
BZP-AZ/262-30/20 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 24-09-2020 02-10-2020
BZP-MS/262-8/20 Dostawa paliwa żeglugowego dla statku Nawigator XXI. 24-09-2020 07-10-2020
BZP-AZ/262-29/20 Dostawa czujnika momentu siły dla Akademii Morskiej w Szczecinie. 24-09-2020 05-10-2020
BZP-AZ/262-28/20 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach projektu: Elektryczny miejski transport towarowy i logistyka, finansowany w ramach ERA – NET, Electric Mobility Europe (EME) Call 2016 18-09-2020 28-09-2020
BZP-AZ/262-27/20 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie. 14-09-2020 22-09-2020
BZP-AZ/262-26/20 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 09-09-2020 17-09-2020
BZP-AZ/262-25/20 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 03-09-2020 11-09-2020
BZP-AZ/262-24/20 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 27-08-2020 07-09-2020
BZP-AZ/262-22/20 Dostawa elementów stacji roboczych do realizacji pomiarów batymetrycznych i grawimetrycznych na statku; moduł wizualizacji w postaci zestawu monitorów dla Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach umowy o dofinansowanie: POIR.04.01.04-00-0080/17, z dnia 29.06.2018 na realizację projektu pt: Opracowanie technologii pozyskiwania i eksploracji danych grawimetrycznych przybrzeża polskich obszarów morskich oraz jego pobrzeża – MORGAV 31-07-2020 18-08-2020
BZP-AZ/262-23/20 Dostawa wagi analitycznej precyzyjnej dla Akademii Morskiej w Szczecinie. 27-07-2020 05-08-2020
BZP-AZ/262-21/20 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 14-07-2020 23-07-2020
BZP-AZ/262-20/20 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 14-07-2020 22-07-2020
BZP-AZ/262-17/20 Dostawa czujnika momentu siły dla Akademii Morskiej w Szczecinie. 09-07-2020 20-07-2020
BZP-AZ/262-19/20 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 26-06-2020 07-07-2020
BZP-AZ/262-18/20 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 26-06-2020 06-07-2020
BZP-AZ/262-15/20 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 16-06-2020 24-06-2020
BZP-AZ/262-16/20 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 15-06-2020 23-06-2020
BZP-AZ/262-14/20 Dostawa mobilnych detektorów ruchu pojazdów dla Akademii Morskiej w Szczecinie. 02-06-2020 16-06-2020
BZP-AZ/262-13/20 Dostawa modułu pomiarowego do analizy parametrów jakości powietrza dla Akademii Morskiej w Szczecinie. 20-05-2020 28-05-2020
BZP-AG/262-7/20 Dostawa oraz wdrożenie oprogramowania do administracji oraz monitorowania zasobów infrastruktury IT w ramach projektu AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Umowa nr POWR.03.05.00-00-Z002/18, a także udzielenie licencji na korzystanie z ww. oprogramowania. 06-05-2020 14-05-2020
BZP-AZ/262-12/20 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 04-05-2020 12-05-2020
BZP-AZ/262-11/20 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Akademii Morskiej w Szczecinie 01-05-2020 12-05-2020
BZP-AZ/262-9/20 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 24-04-2020 05-05-2020
BZP-AZ/262-8/20 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 20-04-2020 28-04-2020
BZP-AG/262-6/20 Dostawa oraz wdrożenie oprogramowania do administracji oraz monitorowania zasobów infrastruktury IT w ramach projektu AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Umowa nr POWR.03.05.00-00-Z002/18, a także udzielenie licencji na korzystanie z ww. oprogramowania. 17-04-2020 27-04-2020
BZP-AZ/262- 7/20 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Akademii Morskiej w Szczecinie 08-04-2020 20-04-2020
BZP-AZ/262-5/20 Dostawa mundurów, spodni gabardynowych i wiatrówek dla Akademii Morskiej w Szczecinie 10-03-2020 20-03-2020
BZP-AZ/262-6/20 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 10-03-2020 18-03-2020
BZP-AZ/262-4/20 Sukcesywna dostawa wody mineralnej dla Akademii Morskiej w Szczecinie 05-03-2020 16-03-2020
BZP-AZ/262-3/20 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 03-03-2020 11-03-2020
BZP-AZ/262-2/20 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 21-02-2020 03-03-2020
BZP-AZ/262-1/20 Dostawa monitorów oraz komputerów przenośnych dla Akademii Morskiej w Szczecinie. 11-02-2020 21-02-2020
BZP-AG/262-2/20 Dostawa oprogramowania do projektowania typu CAD3D w ramach projektu AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Umowa nr POWR.03.05.00-00-Z002/18 10-02-2020 19-02-2020
BZP-MS/262-1/20 Dostawa paliwa żeglugowego dla statku Nawigator XXI 07-02-2020 17-02-2020
BZP-AG/262-70/19 Dostawa wraz z wdrożeniem interaktywnego systemu do wykonywania obliczeń inżynierskich w ramach projektu „AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Umowa nr POWR.03.05.00-00-Z002/18 10-12-2019
BZP-AG/262-71/19 Dostawa oprogramowania do projektowania infrastruktury portów i terminali pasażerskich w ramach projektu AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Umowa nr POWR.03.05.00-00-Z002/18 07-01-2020 16-01-2020
BZP-MS/262-10/19 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla statku Nawigator XXI 05-12-2019 13-12-2019
BZP-MS/262-9/19 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych (produktów mrożonych) dla statku Nawigator XXI 05-12-2019 13-12-2019
BZP-MS/262-8/19 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych (ryb i przetworów rybnych) dla statku Nawigator XXI 05-12-2019 13-12-2019
BZP-MS/262-5/19 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych (produktów mleczarskich) dla statku Nawigator XXI 04-12-2019 12-12-2019
BZP-MS/262-3/19 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych (kawa, herbata, kakao) dla statku Nawigator XXI 04-12-2019 12-12-2019
BZP-MS/262-4/19 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych (mięso, wędliny) dla statku Nawigator XXI 04-12-2019 12-12-2019
BZP-MS/262-7/19 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych (pieczywo) dla statku Nawigator XXI 04-12-2019 12-12-2019
BZP-MS/262-6/19 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych (warzyw, owoców i jaj) dla statku Nawigator XXI 04-12-2019 12-12-2019
BZP-AZ/262-69/19 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 22-11-2019 02-12-2019
BZP-AZ/262-68/19 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 12-11-2019 20-11-2019
BZP-AZ/262-66/19 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 07-11-2019 15-11-2019
BZP-AZ/262-65/19 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 05-11-2019 14-11-2019
BZP-AG/262-28/19 Dostawa oprogramowania do tworzenia map oraz modelowania powierzchni terenu dla Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach projektu „NOWE HORYZONTY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z013/17-00 04-11-2019 13-11-2019
BZP-AZ/262-64/19 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 31-10-2019 13-11-2019
BZP-AG/262-62/19 Dostawa półki dyskowej w ramach projektu „AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Umowa nr POWR.03.05.00-00-Z002/18 30-10-2019 08-11-2019
BZP-AZ/262-61/19 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 30-10-2019 08-11-2019
BZP-AG/262-63/19 Dostawa miernika drgań dla Akademii Morskiej w Szczecinie 30-10-2019 07-11-2019
BZP-AG/262-40/19 Dostawa oprogramowania geodezyjno-kartograficznego dla Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach projektu „NOWE HORYZONTY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z013/17-00 28-10-2019 06-11-2019
BZP-BW/262-26/19 Usługa druku książek „ Matematyka. Podręcznik dla studentów AM ” część I i II na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 24-10-2019
BZP-AZ/262-60/19 Dostawa mebli wraz z montażem dla Akademii Morskiej w Szczecinie 22-10-2019 31-10-2019
BZP-AZ/262-59/19 Dostawa mebli biurowych wraz z montażem dla Akademii Morskiej w Szczecinie 22-10-2019 30-10-2019
BZP-AZ/262-58/19 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego na potrzeby symulatora morskiego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 15-10-2019 24-10-2019
BZP-AG/262-32/19 Dostawa oprogramowania geodezyjno-kartograficznego dla Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach projektu „NOWE HORYZONTY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z013/17-00 04-10-2019 14-10-2019
BZP-AG/262-57/19 Dostawa mobilnych stacji graficznych do VR w ramach projektu „NOWE HORYZONTY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z013/17-00 24-09-2019 02-10-2019
BZP-AG/262-56/19 Dostawa morskiego graficznego symulatora, w wersji stanowiskowej o specjalności mechanicznej dla Akademii Morskiej w Szczecinie 18-09-2019 04-10-2019
BZP-AG/262-34/19 Dostawa oprogramowania do integracji danych multisensorycznych dla Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach projektu „NOWE HORYZONTY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z013/17-00 06-09-2019 16-09-2019
BZP-AG/262-52/19 Dostawa oprogramowania geodezyjno-kartograficznego dla Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach projektu „NOWE HORYZONTY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z013/17-00 02-09-2019 10-09-2019
BZP-AG/262-55/19 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 02-09-2019 10-09-2019
BZP-AG/262-54/19 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego (urządzenia wielofunkcyjne) dla Akademii Morskiej w Szczecinie 30-08-2019 09-09-2019
BZP-AG/262-53/19 Dostawa mebli wraz z montażem dla Akademii Morskiej w Szczecinie 26-08-2019 05-09-2019
BZP-AG/262-51/19 Dostawa mebli wraz z montażem dla Akademii Morskiej w Szczecinie 20-08-2019 28-08-2019
BZP-AG/262-49/19 Dostawa oprogramowania do analiz metodą elementów skończonych na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 07-08-2019 19-08-2019
BZP-AG/262-50/19 Dostawa mebli szkolnych wraz z montażem dla Akademii Morskiej w Szczecinie 06-08-2019 14-08-2019
BZP-AG/262-48/19 Dostawa oscyloskopu dla Akademii Morskiej w Szczecinie 02-08-2019 13-08-2019
BZP-AG/262-47/19 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 31-07-2019 23-08-2019
BZP-AG/262-45/19 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 30-07-2019 22-08-2019
BZP-AG/262-46/19 Dostawa mebli szkolnych wraz z montażem dla Akademii Morskiej w Szczecinie 30-07-2019 07-08-2019
BZP-AG/262-44/19 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 29-07-2019 21-08-2019
BZP-AG/262-31/19 Dostawa oprogramowania geodezyjno-kartograficznego dla Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach projektu „NOWE HORYZONTY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z013/17-00 29-07-2019 12-08-2019
BZP-AG/262-39/19 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 18-07-2019 20-08-2019
BZP-AG/262-43/19 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego (urządzenia wielofunkcyjne) dla Akademii Morskiej w Szczecinie 18-07-2019 19-08-2019
BZP-AG/262-42/19 Dostawa mebli szkolnych wraz z montażem dla Akademii Morskiej w Szczecinie 18-07-2019 29-07-2019
BZP-AG/262-38/19 Dostawa mebli wraz z montażem dla Akademii Morskiej w Szczecinie 18-07-2019 26-07-2019
BZP-AG/262-35/19 Dostawa oprogramowania fotogrametrycznego do UAV dla Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach projektu „NOWE HORYZONTY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z013/17-00 10-07-2019 18-07-2019
BZP-AG/262-9/19 Dostawa oprogramowania geodezyjno-kartograficznego dla Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach projektu „NOWE HORYZONTY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z013/17-00 28-06-2019 08-07-2019
BZP-AG/262-36/19 Dostawa mebli szkolnych wraz z montażem dla Akademii Morskiej w Szczecinie 28-06-2019 09-07-2019
BZP-AG/262-25/19 Dostawa morskiego symulatora edukacyjnego – operacyjnego, w specjalności mechanicznej dla Akademii Morskiej w Szczecinie 25-06-2019 12-07-2019
BZP-AG/262-27/19 Dostawa oprogramowania fotogrametrycznego do UAV dla Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach projektu „NOWE HORYZONTY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z013/17-00 18-06-2019 27-06-2019
BZP-AG/262-10/19 Dostawa oprogramowania geodezyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach projektu „NOWE HORYZONTY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z013/17-00 17-06-2019 26-06-2019
BZP-AG/262-33/19 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 11-06-2019 24-06-2019
BZP-AG/262-8/19 Dostawa oprogramowania teledetekcyjnego i fotogrametrycznego dla Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach projektu „NOWE HORYZONTY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z013/17-00 06-06-2019 14-06-2019
BZP-AG/262-30/19 Dostawa miernika pomiarowego do pomiaru rezystancji uziemienia dla Akademii Morskiej w Szczecinie 05-06-2019 13-06-2019
BZP-AG/262-29/19 Dostawa zestawu mierników pomiarowych do pomiarów parametrów instalacji i rezystancji izolacji dla Akademii Morskiej w Szczecinie 04-06-2019 12-06-2019
BZP-AG/262-26/19 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 23-05-2019 31-05-2019
BZP-AG/262-24/19 Dostawa urządzenia do cyfrowej transmisji danych klasy UTM Firewall – klaster active-active na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 15-05-2019 27-05-2019
BZP-AG/262-21/19 Dostawa dedykowanego serwera do przechowywania kopii zapasowych w ramach projektu „NOWE HORYZONTY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z013/17-00 15-05-2019 24-05-2019
BZP-AG/262-19/19 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 15-05-2019 23-05-2019
BZP-AG/262-23/19 Dostawa zestawu pH/konduktometr dla Akademii Morskiej w Szczecinie 14-05-2019 22-05-2019
BZP-AG/262-20/19 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 26-04-2019 08-05-2019
BZP-AG/262-22/19 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego (urządzenie wielofunkcyjne) w ramach projektu „Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego między krajami programu w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2018/2019 w ramach umowy nr 2018-1-PL01-A103-048745 (ERASMUS+ 2018/2019)” dla Akademii Morskiej w Szczecinie 26-04-2019 09-05-2019
BZP-AG/262-18/19 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 11-04-2019 23-04-2019
BZP-AG/262-17/19 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 08-04-2019 16-04-2019
BZP-AG/262-12/19 Dostawa stacji graficznych dla Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach projektu „NOWE HORYZONTY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa 29-03-2019 09-04-2019
BZP-AG/262-11/19 Dostawa sprzętu komputerowego (przełączniki sieci SAN) dla Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach projektu „NOWE HORYZONTY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa 21-03-2019 29-03-2019
BZP-AG/262-16/19 Dostawa sprzętu komputerowego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 21-03-2019 02-04-2019
BZP-AG/262-15/19 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 21-03-2019 01-04-2019
AG-AS/262-4/19 Dostawa sukcesywna artykułów spożywczych na potrzeby jednostek organizacyjnych Akademii Morskiej w Szczecinie 20-03-2019 28-03-2019
BZP-AG/262-14/19 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 20-03-2019 28-03-2019
BZP-AG/262-13/19 Dostawa urządzeń do cyfrowej transmisji danych typu access point na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 19-03-2019 27-03-2019
AG-AS/262-5/19 Dostawa mundurów, spodni gabardynowych i wiatrówek dla Akademii Morskiej w Szczecinie 14-03-2019 22-03-2019
BZP-AG/272-1/19 Dostawa elektronicznego indykatora ciśnienia dla Akademii Morskiej w Szczecinie
BZP-AG/262-7/19 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 08-03-2019 19-03-2019
BZP-AG/262-6/19 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 05-03-2019 13-03-2019
AG-AS/262-2/19 Dostawa mundurów, spodni gabardynowych i wiatrówek dla Akademii Morskiej w Szczecinie 25-02-2019 06-03-2019
AG-AS/262-1/19 Dostawa wody mineralnej na potrzeby jednostek organizacyjnych Akademii Morskiej w Szczecinie 20-02-2019 28-02-2019
AG-AS/262-3/19 Dostawę artykułów spożywczych dla Akademii Morskiej w Szczecinie 13-02-2019 21-02-2019
BZP-AG/262-4/19 Dostawa urządzenia pomiarowego Acoustic Doppler dla Akademii Morskiej w Szczecinie 12-02-2019 20-02-2019
BZP-AG/262-5/19 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 08-02-2019 18-02-2019
BZP-AG/262-2/19 Dostawa sprzętu komputerowego dla Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach projektu „NOWE HORYZONTY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa 07-02-2019 15-02-2019
BZP-AG/262-3/19 Dostawa urządzenia firewall-router dla Akademii Morskiej w Szczecinie. 06-02-2019 14-02-2019
BZP-AG/272-55/18 Dostawa półki dyskowej w celu rozbudowy głównej macierzy danych dla Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach projektu „NOWE HORYZONTY” 03-12-2018 11-12-2018
BZP-AG/272-56/18 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 29-11-2018 07-12-2018
BZP-AG/272-54/18 Dostawa komputerów na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach projektu pt.: "Elektryczny miejski transport towarowy i logistyka" (EUFAL) realizowany przez Akademię Morską w Szczecinie w ramach ERA-NET Elektric Mobility Europe, Call 2016 finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 28-11-2018 06-12-2018
BZP-AG/272-51/18 Dostawa stacji roboczych (2 sztuki) do realizacji pomiarów batymetrycznych i grawimetrycznych na statku, w ramach projektu pt. "Opracowanie technologii pozyskiwania i eksploracji danych grawimetrycznych przybrzeża polskich obszarów morskich oraz jego pobrzeża” realizowanego na podstawie umowy nr: POIR.04.01.04-00-0080/17-00 z dnia 29.06.2018 roku, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 26-11-2018 04-12-2018
BZP-AG/272-49/18 Dostawa sprzętu komputerowego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 22-11-2018 30-11-2018
BZP-AG/272-53/18 Dostawa inkubatora laboratoryjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 20-11-2018 28-11-2018
BZP-AG/272-50/18 Dostawa pieca kalibracyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 19-11-2018 27-11-2018
BZP-AG/272-52/18 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 15-11-2018 26-11-2018
BZP-AG/272-48/18 Dostawa elektronicznego indykatora ciśnienia dla Akademii Morskiej w Szczecinie 15-11-2018 23-11-2018
BZP-AG/272-46/18 Dostawa sprzętu komputerowego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 06-11-2018 14-11-2018
BZP-AG/272-45/18 Dostawa sprzętu komputerowego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 31-10-2018 13-11-2018
BZP-AG/272-44/18 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 31-10-2018 08-11-2018
BZP-AG/272-42/18 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 25-10-2018 07-11-2018
BZP-AG/272-43/18 Dostawa sprzętu komputerowego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 24-10-2018 06-11-2018
BZP-AG/272-41/18 Dostawa pirometru dla Akademii Morskiej w Szczecinie 24-10-2018 05-11-2018
BZP-AG/272-37/18 Dostawa analizatora jakości zasilania z akcesoriami dla Akademii Morskiej w Szczecinie 23-10-2018 31-10-2018
BZP-AG/272-38/18 Dostawa foto-radiometru promieniowania UV z wyposażeniem dla Akademii Morskiej w Szczecinie 19-10-2018 29-10-2018
BZP-MS/272-14/18 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla statku Nawigator XXI 18-10-2018 26-10-2018
BZP-AG/272-40/18 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 17-10-2018 25-10-2018
BZP-AG/272-39/18 Dostawa pH metrów dla Akademii Morskiej w Szczecinie 12-10-2018 22-10-2018
BZP-AG/272-36/18 Dostawa elektronicznego indykatora ciśnienia dla Akademii Morskiej w Szczecinie 11-10-2018 19-10-2018
BZP-MS/272-13/18 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych (mięso, wędliny) dla statku Nawigator XXI 11-10-2018 19-10-2018
BZP-AG/272-35/18 Dostawa sprzętu komputerowego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 10-10-2018 19-10-2018
BZP-AG/272-34/18 Dostawa sprzętu komputerowego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 09-10-2018 18-10-2018
BZP-AG/272-31/18 Dostawa dejonizatora laboratoryjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 08-10-2018 17-10-2018
BZP-MS/272-12/18 Dostawa paliwa żeglugowego dla statku Nawigator XXI 08-10-2018 17-10-2018
BZP-AG/272-33/18 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie. 08-10-2018 16-10-2018
BZP-AG/272-32/18 Dostawa stacji roboczych (2 sztuki) do realizacji pomiarów batymetrycznych i grawimetrycznych na statku, w ramach projektu pt. "Opracowanie technologii pozyskiwania i eksploracji danych grawimetrycznych przybrzeża polskich obszarów morskich oraz jego pobrzeża” realizowanego na podstawie umowy nr: POIR.04.01.04-00-0080/17-00 z dnia 29.06.2018 roku, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 05-10-2018 15-10-2018
BZP-AG/272-30/18 Dostawa pH metrów dla Akademii Morskiej w Szczecinie 28-09-2018 08-10-2018
BZP-MS/272-5/18 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych (mięso, wędliny) dla statku Nawigator XXI 19-09-2018 01-10-2018
BZP-MS/272-7/18 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych (pieczywo) dla statku Nawigator XXI 19-09-2018 28-09-2018
BZP-MS/272-6/18 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych (produktów mleczarskich) dla statku Nawigator XXI 18-09-2018 27-09-2018
BZP-MS/272-9/18 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych (produktów mrożonych) dla statku Nawigator XXI 01-10-2018
BZP-MS/272-8/18 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych (ryb i przetworów rybnych) dla statku Nawigator XXI 28-09-2018
BZP-MS/272-3/18 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych (warzyw, owoców i jaj) dla statku Nawigator XXI 27-09-2018
BZP-MS/272-10/18 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla statku Nawigator XXI 26-09-2018
BZP-MS/272-4/18 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych (kawa, herbata, kakao) dla statku Nawigator XXI 26-09-2018
BZP-AG/272-29/18 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 12-09-2018 20-09-2018
BZP-AG/272-28/18 Dostawa sondy prądowej dla Akademii Morskiej w Szczecinie 07-09-2018 17-09-2018
BZP-AG/272-27/18 Dostawa sprzętu komputerowego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 23-08-2018 31-08-2018
BZP-AG/272-26/18 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 30-07-2018 07-08-2018
BZP-AG/272-25/18 Dostawa sondy prądowej dla Akademii Morskiej w Szczecinie 17-07-2018 25-07-2018
BZP-AG/272-23/18 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 29-06-2018 09-07-2018
BZP-AG/272-19/18 Dostawa sprzętu komputerowego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 25-06-2018 03-07-2018
BZP-AG/272-16/18 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach projektu „NOWE HORYZONTY” 15-06-2018 25-06-2018
BZP-AG/272-14/18 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 11-06-2018 20-06-2018
BZP-AG/272-17/18 Dostawa sprzętu komputerowego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 11-06-2018 19-06-2018
BZP-AG/272-18/18 Dostawa sprzętu komputerowego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 08-06-2018 18-06-2018
BZP-AG/272-12/18 Dostawa zestawu ćwiczeniowego „Podstawy Telekomunikacji” dla Akademii Morskiej w Szczecinie 30-05-2018 08-06-2018
BZP-AG/272-10/18 Dostawa zestawu ćwiczeniowego „Podstawy Telekomunikacji” dla Akademii Morskiej w Szczecinie 17-05-2018 24-05-2018
BZP-AG/272-11/18 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 15-05-2018 23-05-2018
BZP-AG/272-4/18 Dostawa boi pomiarowych dla Akademii Morskiej w Szczecinie 27-04-2018 10-05-2018
BZP-AG/272-9/18 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 17-04-2018 26-04-2018
BZP-AG/272-3/18 Dostawa analizatora widma dla Akademii Morskiej w Szczecinie 17-04-2018 26-04-2018
BZP-AG/272-7/18 Dostawa samochodów osobowych dla Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Gdyni 17-04-2018 25-04-2018
BZP-AG/272-8/18 Dostawa sprzętu komputerowego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 17-04-2018 25-04-2018
AG-AS/272-15/18 Dostawa sukcesywna artykułów spożywczych na potrzeby jednostek organizacyjnych Akademii Morskiej w Szczecinie 16-04-2018 24-04-2018
AG-AS/272-14/18 Dostawa mundurów, spodni gabardynowych i wiatrówek dla Akademii Morskiej w Szczecinie 13-04-2018 23-04-2018
AG-AS/272-13/18 Dostawa wody mineralnej na potrzeby jednostek organizacyjnych Akademii Morskiej w Szczecinie 09-04-2018 17-04-2018
BZP-AG/272-5/18 Dostawa sprzętu komputerowego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 06-04-2018 16-04-2018
AG-AS/272-9/18 Dostawa sukcesywna artykułów spożywczych na potrzeby jednostek organizacyjnych Akademii Morskiej w Szczecinie 28-03-2018 05-04-2018
AG-AS/272-10/18 Dostawa mundurów, spodni gabardynowych i wiatrówek dla Akademii Morskiej w Szczecinie 20-03-2018 29-03-2018
BZP-AG/272-2/18 Dostawa sprzętu komputerowego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 20-03-2018 28-03-2018
AG-AS/272-8/18 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 28-02-2018 08-03-2018
AG/KL/272-6/18 Sprzedaż i dostawa sukcesywna wody źródlanej wraz z dzierżawą dystrybutora na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 22-02-2018 02-03-2018
AG-AS/272-7/18 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 22-02-2018 05-03-2018
BZP-MS/272-2/18 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych (produktów mleczarskich) dla statku Nawigator XXI 22-02-2018 02-03-2018
BZP-AG/272-1/18 Dostawa przenośnego miernika drgań dla Akademii Morskiej w Szczecinie 21-02-2018 01-03-2018
AG-AS/272-5/18 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Akademii Morskiej w Szczecinie realizowanego w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+ 21-02-2018 02-03-2018
AG-AS/272-4/18 Dostawa serwerów dla Akademii Morskiej w Szczecinie 06-02-2018 14-02-2018
BZP-MS/272-1/18 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych (produktów mleczarskich) dla statku Nawigator XXI 05-02-2018 13-02-2018
AG-AS/272-3/18 Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 29-01-2018 06-02-2018
AG/KL/272-1/18 Sprzedaż i dostawa sukcesywna wody źródlanej wraz z dzierżawą dystrybutora na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 23-01-2018 31-01-2018
AG-AS/272-23/17 Dostawa serwerów dla Akademii Morskiej w Szczecinie 30-11-2017 08-12-2017
BZP-AG/272-18/17 Dostawa odbiornika GPS/DGPS/GLONASS/SBAS dla Akademii Morskiej w Szczecinie 30-11-2017 08-12-2017
BZP-AG/272-19/17 Dostawa radaru konwencyjnego, magnetronowego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 30-11-2017 08-12-2017
BZP-AG/272-17/17 Dostawa radaru bez-magnetronowego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 30-11-2017 08-12-2017
BZP-AG/272-21/17 Dostawa laboratorium automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 29-11-2017 07-12-2017
BZP-AG/272-20/17 Dostawa stanowiska wytwornicy pary z jednostopniową turbiną parową na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 29-11-2017 07-12-2017
BZP-MS/272-13/17 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych (ryb i przetworów rybnych) dla statku Nawigator XXI 23-11-2017 01-12-2017
BZP-MS/272-12/17 Dostawa paliwa żeglugowego dla statku Nawigator XXI 14-11-2017 23-11-2017
AG-AS/272-22/17 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 14-11-2017 22-11-2017
BZP-AG/272-15/17 Dostawa urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 13-11-2017 21-11-2017
BZP-AG/272-16/17 Dostawa nie-dyspersyjnego IR analizatora gazów dla Akademii Morskiej w Szczecinie 13-11-2017 21-11-2017
BZP-MS/272-11/17 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla statku Nawigator XXI 13-11-2017 21-11-2017
BZP-AG/272-13/17 Dostawa programowalnego miernika czteroprogowego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 10-11-2017 21-11-2017
BZP-MS/272-4/17 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych (produktów mleczarskich) dla statku Nawigator XXI 10-11-2017 21-11-2017
BZP-MS/272-6/17 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych (mięsa i wędlin) dla statku Nawigator XXI 09-11-2017 20-11-2017
BZP-MS/272-5/17 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych (produktów mrożonych) dla statku Nawigator XXI 09-11-2017 20-11-2017
BZP-MS/272-7/17 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych (pieczywa) dla statku Nawigator XXI 08-11-2017 16-11-2017
BZP-MS/272-8/17 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych (ryb i przetworów rybnych) dla statku Nawigator XXI 08-11-2017 16-11-2017
AG-AS/272-21/17 Dostawa sprzetu drukującego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 08-11-2017 17-11-2017
BZP-MS/272-10/17 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych (kawy, herbaty, kakao) dla statku Nawigator XXI 08-11-2017 16-11-2017
BZP-AG/272-14/17 Dostawa oscyloskopu dla Akademii Morskiej w Szczecinie 08-11-2017 16-11-2017
AG-AS/272-20/17 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego na potrzeby projektu Low Carbon Logistics, współfinansowanego z Interreg South Baltic Programme 2014-2020 realizowanego w Akademii Morskiej w Szczecinie 08-11-2017 16-11-2017
BZP-AG/272-11/17 Dostawa zestawu optycznego z akcesoriami do badania zjawisk optyki geometrycznej: fotometria, natężenie światła, ogniskowanie soczewek dla Akademii Morskiej w Szczecinie 07-11-2017 15-11-2017
BZP-MS/272-9/17 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych (warzyw, owoców i jaj) dla statku Nawigator XXI 07-11-2017 15-11-2017
BZP-AG/272-12/17 Dostawa zestawu optycznego z akcesoriami do badania zjawisk odbicia, załamania oraz polaryzacji światła dla Akademii Morskiej w Szczecinie 07-11-2017 15-11-2017
BZP-AG/272-9/17 Dostawa elektropneumatycznego ustawnika pozycyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 03-11-2017 13-11-2017
BZP-AG/272-10/17 Dostawa stanowiska laboratoryjnego – układ sterowania podporami wału korbowego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 27-10-2017 06-11-2017
BZP-AG/272-8/17 Dostawa sonaru holowanego z osprzętem i oprogramowaniem na potrzeby statku Nawigator XXI 27-10-2017 06-11-2017
AG-AS/272-19/17 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 27-10-2017 06-11-2017
AG-AS/272-17/17 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 26-10-2017 03-11-2017
AG-AS/272-18/17 Dostawa macierzy dyskowej wraz z instalacją i wdrożeniem dla Akademii Morskiej w Szczecinie 20-10-2017 30-10-2017
AG-AS/272-16/17 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 17-10-2017 25-10-2017
BZP-AG/272-7/17 Dostawa mikroskopu metalograficznego z wyposażeniem dodatkowym dla Akademii Morskiej w Szczecinie 13-10-2017 23-10-2017
AG-AS/272-15/17 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 04-10-2017 12-10-2017
BZP-AG/272-6/17 Dostawa wraz z montażem echosondy nawigacyjnej na potrzeby statku Nawigator XXI 26-09-2017 04-10-2017
AG-AS/272-14/17 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 14-09-2017 22-09-2017
BZP-AG/272-5/17 Dostawa elektrody jonoselektywnej kombinowanej do oznaczania jonów miedzi (Cu2+) dla Akademii Morskiej w Szczecinie 02-08-2017 10-08-2017
BZP-AG/272-4/17 Dostawa kontenera wraz z wyposażeniem do przechowywania zapory przeciwolejowej dla Akademii Morskiej w Szczecinie 20-07-2017 28-07-2017
AG-BZ/272-13/2017 Dostawa sukcesywna artykułów spożywczych na potrzeby jednostek organizacyjnych Akademii Morskiej w Szczecinie 20-07-2017 28-07-2017
BZP-AG/272-3/17 Dostawa miernika cyfrowego drgań dla Akademii Morskiej w Szczecinie 11-07-2017 19-07-2017
BZP-AG/272-1/17 Dostawa kontenera wraz z wyposażeniem do przechowywania zapory przeciwolejowej dla Akademii Morskiej w Szczecinie 05-07-2017 17-07-2017
BZP-AG/272-2/17 Dostawa miernika cyfrowego drgań dla Akademii Morskiej w Szczecinie 26-06-2017 04-07-2017
AG-AS/272-10/17 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla jednostek AM 09-06-2017 19-06-2017
AG-BZ/272-11/17 Dostawa wody mineralnej na potrzeby jednostek organizacyjnych Akademii Morskiej w Szczecinie 08-06-2017 19-06-2017
AG-AS/272-8/17 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 02-06-2017 12-06-2017
AG-BZ/272-9/2017 Dostawa wody mineralnej na potrzeby jednostek organizacyjnych Akademii Morskiej w Szczecinie 29-05-2017 06-06-2017
AG-AS/272-6/17 Dostawa sprzętu drukującego i skanującego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 24-05-2017 02-06-2017
AG-AS/272-5/17 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 15-05-2017 24-05-2017
AG-AS/272-4/17 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 05-04-2017 13-04-2017
AG-KK/272-1/17 Dostawa mundurów, spodni gabardynowych i wiatrówek dla Akademii Morskiej w Szczecinie 29-03-2017 06-04-2017
AG-AS/272-3/17 Dostawa sukcesywna sprzętu komputerowego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 20-03-2017 28-03-2017
AG-AS/61-1/17 Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu Liquefied Natural Gas value chain for clean shipping, green ports and blue growth in the Baltic Sea Region (Go LNG) realizowanego w Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach programu INTERREG 16-03-2017 24-03-2017
AG-AS/272-2/17 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 14-03-2017 23-03-2017
BZP-MS/272-1/17 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla statku Nawigator XXI 13-02-2017 21-02-2017