Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Numer referencyjny Nazwa postępowania Data wszczęcia postępowania Termin składania ofert/wniosków
Zapytanie ofertowe Wdrożenie systemu Nowoczesny Intranet Akademia Morska w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin ogłasza zapytanie na Wdrożenie systemu Nowoczesny Intranet w ramach projektu AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Umowa nr POWR.03.05.00-00-Z002/18, a także udzielenie licencji na korzystanie z ww. oprogramowania 29-12-2020 07-01-2021
BZP-MS/262-13/20 Usługa polegająca na wykonaniu przeglądu, remontu głównego, regulacji oraz ustawień dwóch (2) zespołów prądotwórczych Caterpillar model 3406, zainstalowanych na statku Nawigator XXI 07-12-2020 15-12-2020
BZP-AG/262-11/20 Usługa budowy Systemu planowania zajęć w ramach projektu „AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Umowa nr POWR.03.05.00-00-Z002/18 09-11-2020 18-11-2020
BZP-BC/262-1/20 Pełnienie usług koordynatora projektu w związku z realizacją przez Akademię Morską w Szczecinie projektu „Redukcja zużycia energii w aspekcie zmniejszania negatywnego wpływu rybactwa śródlądowego i morskiego na środowisko” w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 03-11-2020 12-11-2020
BZP-MS/262-2/20 Usługa ubezpieczenia statku Nawigator XXI wraz z aparaturą badawczą i pojazdem podwodnym Hyball 30-10-2020 10-11-2020
BZP-BW/262-13/20 Usługa druku „Ulotka Informatyka dla Akademii Morskiej” 22-10-2020
BZP-BW/262-14/20 Usługa „Druku Kalendarzy trójdzielnych + kopert z nadrukiem dla Akademii Morskiej.” 22-10-2020
BZP-BW/262-12/20 Usługa „Druku Kalendarzy trójdzielnych + kopert z nadrukiem dla Akademii Morskiej” 12-10-2020
BZP-AG/262-10/20 Usługa budowy Systemu planowania zajęć w ramach projektu „AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Umowa nr POWR.03.05.00-00-Z002/18 02-10-2020 19-10-2020
BZP BW 262 11 20 Usługa„Druk książki pt.” Shore to ship system” ramach projektu "Zrównoważona żegluga morska - platforma projektów"(CSHIPP)” 29-09-2020
BZP BW 262 10 20 Usługi „Druku Kalendarzy + kopert dla Biura Karier Akademii Morskiej” 25-09-2020
BZP-BW/262-9/20 Usługa „Wydruk raportów w języku polskim i angielskim nt. elektromobilności w logistyce miejskiej w ramach projektu Elektryczny miejski transport towarowy i logistyka, finansowany w ramach ERA – NET, Electric Mobility Europe (EME) Call 2016. 22-09-2020
BC/2/2020 Świadczenie usług rzecznika patentowego dla Akademii Morskiej w Szczecinie 11-09-2020 18-09-2020
BZP-BW/262-8/20 Usługa druku „Informatora dla kandydatów na studia w roku akademickim 2021/2022” dla Akademii Morskiej. 19-08-2020 28-08-2020
BZP-BW/262-7/20 Usługa druku folderów promocyjnych dla Akademii Morskiej w Szczecinie 07-07-2020
BZP-BW/262-6/20 Usługa druku Kart mieszkańca SDM KORAB, SDM PASAT dla Akademii Morskiej w Szczecinie 24-06-2020
BZP-AG/262-8/20 Usługa modernizacji systemu Moodle w ramach projektu „AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Umowa nr POWR.03.05.00-00-Z002/18 15-06-2020 26-06-2020
BZP-AG/262- 9/20 Świadczenie usług w zakresie podstawienia pojemników i kontenerów wraz z wywozem odpadów komunalnych stałych, segregowanych, liści, gruzu, odpadów budowlanych z obiektów Akademii Morskiej w Szczecinie 15-06-2020 26-06-2020
BZP-BW/262-5/20 Usługa druku książki pt. ” English Basics for Marine Engineering Students” dla Akademii Morskiej w Szczecinie 01-06-2020
Zapytanie ofertowe 28-04-2020 07-05-2020
BZP-AZ/262-10/20 „Kompleksowe ubezpieczenie jednostek pływających (OC armatora, casco jednostek pływających, NNW załóg jednostek pływających) dla Akademii Morskiej w Szczecinie”. 24-04-2020 05-05-2020
BZP-AG/262-5/20 Usługa budowy systemu rekrutacyjnego kandydatów na studia z Polski i z zagranicy wraz z niezbędnymi integracjami w ramach projektu „NOWE HORYZONTY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z013/17-00. 30-03-2020 09-04-2020
BZP-BW/262-4/20 Usługa druku książki pt. ” English Basics for Marine Engineering Students” dla Akademii Morskiej w Szczecinie 24-03-2020
BZP-AG/262-4/20 Usługa subskrypcji licencji pakietów oprogramowania pakietu biurowego oraz serwerowego na okres 36 miesięcy wraz z prawem do aktualizacji do najnowszej wersji na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 16-03-2020 24-03-2020
BZP-BW/262-3/20 Usługa druku czasopisma Akademickie Aktualności Morskie – cztery numery 06-03-2020
BZP-AG/262-3/20 Usługa budowy systemu rekrutacyjnego kandydatów na studia z Polski i z zagranicy wraz z niezbędnymi integracjami w ramach projektu „NOWE HORYZONTY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z013/17-00. 05-03-2020 17-03-2020
AR/262- 01/20 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa dawnej sali sportowej przy ul. Willowej 2 na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie. 03-03-2020 11-03-2020
BZP-BW/262-2/20 Usługa druku Zeszytów Naukowych AM 28-02-2020
BZP-BW/262-1/20 Usługa druku czasopisma Akademickie Aktualności Morskie – cztery numery 07-02-2020 17-02-2020
BZP-AG/262-1/20 Usługa zaprojektowania, wykonania, uruchomienia i wdrożenia nowoczesnego Systemu Bibliotecznego wraz z dostawą licencji oraz Serwisem Gwarancyjnym Systemów Informatycznych (SI) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z013/17-00 10-01-2020 20-01-2020
BZP-MS/262-2/19 Usługa ubezpieczenia statku Nawigator XXI wraz z aparaturą badawczą i pojazdem podwodnym Hyball 02-12-2019 10-12-2019
BZP-BW/262-28/19 Usługa druku handbooka na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie w projekcie SBOIL (South Baltic Oil Spill Response through clean-up with Biogenic Oil Binders) 25-11-2019
BZP-AZ/262-67/19 Usługa zaprojektowania, wykonania, uruchomienia i wdrożenia nowoczesnego Systemu Bibliotecznego wraz z dostawą licencji oraz Serwisem Gwarancyjnym Systemów Informatycznych (SI) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z013/17-00 21-11-2019 29-11-2019
BZP-BW/262-26/19 Usługa druku książek „ Matematyka. Podręcznik dla studentów AM ” część I i II na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 24-10-2019
BZP-BW/262-27/19 Usługa druku i składu Czasopisma EJN na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 07-11-2019
BZP-BW/262-25/19 Usługa druku przewodników – Manual Onshore, Manual Offshore na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie w projekcie SBOIL 04-11-2019
BZP-BW/262-24/19 Usługa druku książek „ Matematyka. Podręcznik dla studentów AM ” część I i II na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 14-10-2019
BZP-BW/262-23/19 Usługa druku kalendarzy Biura Karier na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 30-09-2019
BZP-BW/262-22/19 Usługa druku kalendarzy trójdzielnych z kopertami na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 27-09-2019
BZP-AG/262-37/19 Usługa zaprojektowania, wykonania, uruchomienia i wdrożenia wraz z dostawą licencji w ramach projektu „NOWE HORYZONTY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z013/17-00 oraz świadczenie usług serwisowych Systemów Informatycznych (SI) w ramach środków własnych Uczelni 24-09-2019 09-10-2019
BZP-BW/262-21/19 Usługa druku zakładki, notatnika, pocztówki na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 17-07-2019
BZP-BW/262-20/19 Usługa druku ulotek i informatorów na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 15-07-2019
BZP-BW/262-19/19 Usługa druku książki pt. „Nawigacja pilotażowa- nawigacja na akwenach ograniczonych” na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 12-07-2019
BZP-BW/262-18/19 Usługa druku bloczków dla SDKO na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 11-07-2019
BZP-BW/262-17/19 Usługa druku bloczków dla SDKO na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 24-06-2019
BZP-BW/262-16/19 Usługa druku rozprawy doktorskiej pt. Analiza ważności elementów silników okrętowych z uwzględnieniem konsekwencji uszkodzeń na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 10-06-2019 17-06-2019
BZP-BW/262-15/19 Usługa druku karty mieszkańca SDM PASAT na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 31-05-2019 07-06-2019
AR/262- 08/19 Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego w branżach: budowlanej, elektrycznej i sanitarnej nad prowadzonymi robotami budowlanymi związanymi z inwestycją: Budowa Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających przy ul. Dębogórskiej w Szczecinie - etap I - budynek naukowo-badawczy na potrzeby projektu „Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających” - w podziale na 3 zadania. 23-05-2019 31-05-2019
BZP-BW/262-13/19 Usługa druku książki pt. „Slow steaming of container carriers” na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 29-03-2019 09-04-2019
BZP-BW/262-12/19 Usługa druku czasopisma EJN dwa numery na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 29-03-2019 08-04-2019
BZP-BW/262-14/19 Druk teczki ofertowej na dokumenty na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 29-03-2019 08-04-2019
BZP-BW/262-11/19 Usługa druku książki pt. „Transformacje Symetryczne w nachylonych układach odniesienia z wykorzystaniem metod analizy funkcjonalnej” na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 13-03-2019 21-03-2019
BZP-BW/262-10/19 Usługa druku książki pt. „Slow steaming of container carriers” na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 08-03-2019 18-03-2019
BZP-BW/262-9/19 Usługa druku czasopisma EJN dwa numery na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 08-03-2019 18-03-2019
BZP-BW/262-6/19 Druk czasopisma Akademickie Aktualności Morskie – cztery numery na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 27-03-2019 08-03-2019
BZP-BW/262-8/19 Druk książki pt. „Modelowanie i optymalizacja sieci transportowych w aspekcie ich niezawodności i wrażliwości” na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 26-02-2019 07-03-2019
BZP-BW/262-7/19 Usługa druku Zeszytów Naukowych na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie
BZP-BW/262-5/19 Druk kart mieszkańca SDM KORAB na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 25-02-2019 05-03-2019
BZP-BW/262-4/19 Druk książki pt. „Diagnozowanie silników okrętowych z zapłonem samoczynnym w oparciu o analizę procesów wtrysku i spalania paliwa” na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 21-02-2019 01-03-2019
BZP-BW/262-3/19 Druk książki pt. „Wysokosprawne układy zasilania źródeł światła” na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 28-02-2019
BZP-BW/262-2/19 Usługa druku ulotki - geoinformatyka na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 05-02-2019 13-02-2019
BZP-BW/262-1/19 Druk kart mieszkańca do pokoi gościnnych na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 05-02-2019 12-02-2019
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej 04-02-2019 13-02-2019
BZP-BW/272-18/18 Druk kalendarzy trójdzielnych i kopert na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 12-10-2018
BZP-BW/272-17/18 Druk kalendarza Biura Karier na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 08-10-2018
BZP-BW/272-16/18 Druk broszury CTTM na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 03-10-2018
BZP-MS/272-11/18 Usługa ubezpieczenia statku Nawigator XXI wraz z aparaturą badawczą i pojazdem podwodnym Hyball 02-10-2018 10-10-2018
BZP-BW/272-15/18 Druk ulotki (informatyka) na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 01-08-2018 10-08-2018
BZP-BW/272-14/18 Druk ulotki i informatora na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 31-08-2018 09-08-2018
BZP-BW/272-13/18 Druk zakładki, notatnika i pocztówki na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 30-07-2018 08-08-2018
AG-KL/272-17/2018 Świadczenie usług w zakresie podstawienia pojemników i kontenerów wraz z wywozem odpadów komunalnych stałych, segregowanych, liści, gruzu, odpadów budowlanych z obiektów Akademii Morskiej w Szczecinie 03-08-2018 13-08-2018
BZP-BW/272-10/18 Druk kart mieszkańca SDM Korab na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 13-07-2018
Znak sprawy: BZP-BW/272-12/18 Druk książki „Badania symulacyjne układów mechatronicznych w stanach dynamicznych” na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 12-07-2018
BZP-BW/272-11/18 Druk skoroszytu SDKO do notowania na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 04-07-2018
BZP-AG/272-24/18 Usługa czarteru kutra na potrzeby projektu „Badania porównawcze innowacyjnych konstrukcji worka dorszowego redukujących ilość niewymiarowych ryb przy połowach włokowych dorsza bałtyckiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 realizowanego przez Akademię Morską w Szczecinie 10-07-2018 19-07-2018
BZP-BW/272-9/18 Druk kart mieszkańca SDM Pasat na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 11-06-2018 19-06-2018
AG-AS/272-16/18 Usługa ubezpieczenia mienia oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, ubezpieczenia komunikacyjne (OC p.p.m., ZK (Zielona Karta), Autocasco, NNW) Akademii Morskiej w Szczecinie 13-06-2018 21-06-2018
BZP-AG/272-13/18 Kompleksowa usługa w zakresie prac programistycznych oraz aktualizacja i rozbudowa wraz z wdrożeniem, nadzór i serwisowanie serwisów aplikacji Webowych Akademii Morskiej w Szczecinie 06-06-2018 14-06-2018
AG-AS/272-12/18 Usługa ubezpieczenia mienia oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, ubezpieczenia komunikacyjne (OC p.p.m., ZK (Zielona Karta), Autocasco, NNW) Akademii Morskiej w Szczecinie 15-05-2018 24-05-2018
BZP-AG/272-6/18 Kompleksowa usługa w zakresie prac programistycznych oraz aktualizacja i rozbudowa wraz z wdrożeniem, nadzór i serwisowanie serwisów aplikacji Webowych Akademii Morskiej w Szczecinie 07-05-2018 15-05-2018
BZP-BW/272-6/18 Druk pocztówki z Nawigatorem XXI na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 27-04-2018
AG-AS/272-11/18 Kompleksowe ubezpieczenie jednostek pływających (OC armatora, casco jednostek pływających, NNW załóg jednostek pływających) dla Akademii Morskiej w Szczecinie 27-04-2018 08-05-2018
BZP-BW/272-8/18 Druk folderu reklamowego „Nawigator od kuchni” na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 27-04-2018
BZP-BW/272-7/18 Druk folderu reklamowego „Nawigator XXI” na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 20-04-2018 27-04-2018
BZP-BW/272-5/18 Druk i skład Czasopisma EJN (trzy numery w roku) 20-03-2018 28-03-2018
BZP-BW/272-4/18 Usługa druku Zeszytów Naukowych AM na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 06-03-2018 13-03-2018
BZP-BW/272-3/18 Usługa druku czasopisma Akademickie Aktualności Morskie – cztery numery na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 07-03-2018
AG-KL/272-2/2018 Świadczenie usług w zakresie podstawienia pojemników wraz z wywozem odpadów komunalnych stałych i segregowanych na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 07-02-2018 15-02-2018
BZP-BW/272-1/18 Usługa druku książki pt. „Astronawigacja Wykreślna” na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 29-01-2018
BZP-BW/272-2/18 Usługa druku książki pt. „Automatyzacja procesów zapobiegania kolizjom na morzu” na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 19-01-2018 26-01-2018
BZP-BW/272-27/17 Usługa druku notesu i ulotki dla Biura Karier na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 30-11-2017 08-12-2017
BZP-BW/272-26/17 Usługa druku broszury promocyjnej na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 17-11-2017 27-11-2017
BZP-BW/272-23/17 Usługa druku przewodnika dla studentów i absolwentów na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 14-11-2017 23-11-2017
BZP-BW/272-23/17 Usługa przewodnika dla studentów i absolwentów na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 14-11-2017 23-11-2017
BZP-BW/272-25/17 Usługa druku kart mieszkańca SDM Pasat na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 14-11-2017 22-11-2017
BZP-BW/272-24/17 Usługa druku ulotki, informatora na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 14-11-2017 22-11-2017
BZP-BW/272-22/17 Usługa druku kartek świątecznych i kopert na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 03-11-2017 13-11-2017
BZP-MS/272-3/17 Usługa ubezpieczenia statku Nawigator XXI wraz z aparaturą badawczą i pojazdem podwodnym Hyball 02-11-2017
BZP-BW/272-21/17 Usługa druku kalendarzy trójdzielnych i kopert na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 25-09-2017 02-10-2017
BZP-BW/272-19/17 Usługa druku książki pt. „Metoda planowania przebiegu ewakuacji ze statków pasażerskich – poprzez optymalną dystrybucję strumieni ludzi po drogach ewakuacyjnych – poprawiająca bezpieczeństwo w warunkach zagrożenia” 18-09-2017 25-09-2017
BZP-BW/272-20/17 Usługa druku kalendarza na potrzeby Biura Karier Akademii Morskiej w Szczecinie 15-09-2017 22-09-2017
BZP-BW/272-18/17 Usługa druku ulotki i informatora na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 19-07-2017 27-07-2017
BZP-BW/272-17/17 Usługa druku zakładki , notatnik, pocztówki dla Akademii Morskiej w Szczecinie 19-07-2017 27-07-2017
BZP-BW/272-15/17 Usługa druku czasopisma EJN (dwa numery) dla Akademii Morskiej w Szczecinie
AG-KL/272-12/17 Świadczenie usług w zakresie podstawienia pojemników i kontenerów wraz z wywozem odpadów komunalnych stałych, segregowanych, liści, gruzu, odpadów budowlanych z obiektów Akademii Morskiej w Szczecinie 13-07-2017 21-07-2017
BZP-BW/272-16/17 Usługa druku Akademickich Aktualności Morskich - numer specjalny 03-07-2017
BZP-MS/272-2/17 Usługa przeprowadzenia remontu klasowego dokowego statku Nawigator XXI 20-07-2017
BZP-BW/272-14/17 Usługa druku monografii pokonferencyjnej na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 26-05-2017 02-06-2017
AG-AS/272-7/17 Usługa subskrypcji pakietu biurowego oraz Windows Server DataCenter dla Akademii Morskiej w Szczecinie 30-05-2017 07-06-2017
BZP-BW/272-13/17 usługa druku składu osobowego Akademii Morskiej w Szczecinie 16-05-2017 24-05-2017
BZP-BW/272-12/17 usługa druku materiałów anglojęzycznych dla Akademii Morskiej w Szczecinie 18-04-2017 28-04-2017
BZP-BW/272-11/17 Druk Karty mieszkańca SDM – KORAB, SDM - PASAT dla Akademii Morskiej w Szczecinie 27-04-2017
BZP-BW/272-10/17 Usługa druku zaproszeń dla Akademii Morskiej w Szczecinie 14-03-2017
BZP-BW/272-7/17 Druk Albumu 14-03-2017
BZP-BW/272-9/16 Druk zakładki, pocztówki 14-03-2017
BZP-BW/272-5/17 Druk czasopisma Akademickie Aktualności Morskie – cztery numery 03-03-2017
BZP-BW/272-8/17 Druk Zeszytów Naukowych AM 06-03-2017
BZP-BW/272-5/17 Druk czasopisma Akademickie Aktualności Morskie – cztery numery 03-03-2017
BZP-BW/272-6/17 Druk i skład Czasopisma EJN ( jeden numer) 03-03-2017
BZP-BW/272-4/17 Druk książki 07-02-2017
BZP-MM/272-1/17 Usługa realizacji praktyki morskiej na statku Dar Młodzieży 26-01-2017
BZP-BW/272-3/17 Druk Karty mieszkańca SDM – KORAB 03-02-2017
BZP-BW/272-2/17 Druk: brulion/notatnik 25-01-2017
BZP-BW/272-1/17 Druk książki „Planowanie i programowanie tras oceanicznych statków handlowych przy użyciu programu BON VOYAGE” 25-01-2017