Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Numer referencyjny Nazwa postępowania Data wszczęcia postępowania Termin składania ofert/wniosków
BZP-BW/262-4/20 Usługa druku książki pt. ” English Basics for Marine Engineering Students” dla Akademii Morskiej w Szczecinie 24-03-2020
BZP-AG/262-4/20 Usługa subskrypcji licencji pakietów oprogramowania pakietu biurowego oraz serwerowego na okres 36 miesięcy wraz z prawem do aktualizacji do najnowszej wersji na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 16-03-2020 24-03-2020
BZP-BW/262-3/20 Usługa druku czasopisma Akademickie Aktualności Morskie – cztery numery 06-03-2020
BZP-AG/262-3/20 Usługa budowy systemu rekrutacyjnego kandydatów na studia z Polski i z zagranicy wraz z niezbędnymi integracjami w ramach projektu „NOWE HORYZONTY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z013/17-00. 05-03-2020 17-03-2020
AR/262- 01/20 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa dawnej sali sportowej przy ul. Willowej 2 na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie. 03-03-2020 11-03-2020
BZP-BW/262-2/20 Usługa druku Zeszytów Naukowych AM 28-02-2020
BZP-BW/262-1/20 Usługa druku czasopisma Akademickie Aktualności Morskie – cztery numery 07-02-2020 17-02-2020
BZP-AG/262-1/20 Usługa zaprojektowania, wykonania, uruchomienia i wdrożenia nowoczesnego Systemu Bibliotecznego wraz z dostawą licencji oraz Serwisem Gwarancyjnym Systemów Informatycznych (SI) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z013/17-00 10-01-2020 20-01-2020
BZP-MS/262-2/19 Usługa ubezpieczenia statku Nawigator XXI wraz z aparaturą badawczą i pojazdem podwodnym Hyball 02-12-2019 10-12-2019
BZP-BW/262-28/19 Usługa druku handbooka na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie w projekcie SBOIL (South Baltic Oil Spill Response through clean-up with Biogenic Oil Binders) 25-11-2019
BZP-AZ/262-67/19 Usługa zaprojektowania, wykonania, uruchomienia i wdrożenia nowoczesnego Systemu Bibliotecznego wraz z dostawą licencji oraz Serwisem Gwarancyjnym Systemów Informatycznych (SI) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z013/17-00 21-11-2019 29-11-2019
BZP-BW/262-26/19 Usługa druku książek „ Matematyka. Podręcznik dla studentów AM ” część I i II na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 24-10-2019
BZP-BW/262-27/19 Usługa druku i składu Czasopisma EJN na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 07-11-2019
BZP-BW/262-25/19 Usługa druku przewodników – Manual Onshore, Manual Offshore na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie w projekcie SBOIL 04-11-2019
BZP-BW/262-24/19 Usługa druku książek „ Matematyka. Podręcznik dla studentów AM ” część I i II na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 14-10-2019
BZP-BW/262-23/19 Usługa druku kalendarzy Biura Karier na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 30-09-2019
BZP-BW/262-22/19 Usługa druku kalendarzy trójdzielnych z kopertami na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 27-09-2019
BZP-AG/262-37/19 Usługa zaprojektowania, wykonania, uruchomienia i wdrożenia wraz z dostawą licencji w ramach projektu „NOWE HORYZONTY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z013/17-00 oraz świadczenie usług serwisowych Systemów Informatycznych (SI) w ramach środków własnych Uczelni 24-09-2019 09-10-2019
BZP-BW/262-21/19 Usługa druku zakładki, notatnika, pocztówki na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 17-07-2019
BZP-BW/262-20/19 Usługa druku ulotek i informatorów na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 15-07-2019
BZP-BW/262-19/19 Usługa druku książki pt. „Nawigacja pilotażowa- nawigacja na akwenach ograniczonych” na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 12-07-2019
BZP-BW/262-18/19 Usługa druku bloczków dla SDKO na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 11-07-2019
BZP-BW/262-17/19 Usługa druku bloczków dla SDKO na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 24-06-2019
BZP-BW/262-16/19 Usługa druku rozprawy doktorskiej pt. Analiza ważności elementów silników okrętowych z uwzględnieniem konsekwencji uszkodzeń na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 10-06-2019 17-06-2019
BZP-BW/262-15/19 Usługa druku karty mieszkańca SDM PASAT na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 31-05-2019 07-06-2019
AR/262- 08/19 Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego w branżach: budowlanej, elektrycznej i sanitarnej nad prowadzonymi robotami budowlanymi związanymi z inwestycją: Budowa Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających przy ul. Dębogórskiej w Szczecinie - etap I - budynek naukowo-badawczy na potrzeby projektu „Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających” - w podziale na 3 zadania. 23-05-2019 31-05-2019
BZP-BW/262-13/19 Usługa druku książki pt. „Slow steaming of container carriers” na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 29-03-2019 09-04-2019
BZP-BW/262-12/19 Usługa druku czasopisma EJN dwa numery na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 29-03-2019 08-04-2019
BZP-BW/262-14/19 Druk teczki ofertowej na dokumenty na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 29-03-2019 08-04-2019
BZP-BW/262-11/19 Usługa druku książki pt. „Transformacje Symetryczne w nachylonych układach odniesienia z wykorzystaniem metod analizy funkcjonalnej” na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 13-03-2019 21-03-2019
BZP-BW/262-10/19 Usługa druku książki pt. „Slow steaming of container carriers” na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 08-03-2019 18-03-2019
BZP-BW/262-9/19 Usługa druku czasopisma EJN dwa numery na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 08-03-2019 18-03-2019
BZP-BW/262-6/19 Druk czasopisma Akademickie Aktualności Morskie – cztery numery na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 27-03-2019 08-03-2019
BZP-BW/262-8/19 Druk książki pt. „Modelowanie i optymalizacja sieci transportowych w aspekcie ich niezawodności i wrażliwości” na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 26-02-2019 07-03-2019
BZP-BW/262-7/19 Usługa druku Zeszytów Naukowych na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie
BZP-BW/262-5/19 Druk kart mieszkańca SDM KORAB na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 25-02-2019 05-03-2019
BZP-BW/262-4/19 Druk książki pt. „Diagnozowanie silników okrętowych z zapłonem samoczynnym w oparciu o analizę procesów wtrysku i spalania paliwa” na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 21-02-2019 01-03-2019
BZP-BW/262-3/19 Druk książki pt. „Wysokosprawne układy zasilania źródeł światła” na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 28-02-2019
BZP-BW/262-2/19 Usługa druku ulotki - geoinformatyka na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 05-02-2019 13-02-2019
BZP-BW/262-1/19 Druk kart mieszkańca do pokoi gościnnych na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 05-02-2019 12-02-2019
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej 04-02-2019 13-02-2019
BZP-BW/272-18/18 Druk kalendarzy trójdzielnych i kopert na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 12-10-2018
BZP-BW/272-17/18 Druk kalendarza Biura Karier na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 08-10-2018
BZP-BW/272-16/18 Druk broszury CTTM na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 03-10-2018
BZP-MS/272-11/18 Usługa ubezpieczenia statku Nawigator XXI wraz z aparaturą badawczą i pojazdem podwodnym Hyball 02-10-2018 10-10-2018
BZP-BW/272-15/18 Druk ulotki (informatyka) na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 01-08-2018 10-08-2018
BZP-BW/272-14/18 Druk ulotki i informatora na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 31-08-2018 09-08-2018
BZP-BW/272-13/18 Druk zakładki, notatnika i pocztówki na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 30-07-2018 08-08-2018
AG-KL/272-17/2018 Świadczenie usług w zakresie podstawienia pojemników i kontenerów wraz z wywozem odpadów komunalnych stałych, segregowanych, liści, gruzu, odpadów budowlanych z obiektów Akademii Morskiej w Szczecinie 03-08-2018 13-08-2018
BZP-BW/272-10/18 Druk kart mieszkańca SDM Korab na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 13-07-2018
Znak sprawy: BZP-BW/272-12/18 Druk książki „Badania symulacyjne układów mechatronicznych w stanach dynamicznych” na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 12-07-2018
BZP-BW/272-11/18 Druk skoroszytu SDKO do notowania na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 04-07-2018
BZP-AG/272-24/18 Usługa czarteru kutra na potrzeby projektu „Badania porównawcze innowacyjnych konstrukcji worka dorszowego redukujących ilość niewymiarowych ryb przy połowach włokowych dorsza bałtyckiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 realizowanego przez Akademię Morską w Szczecinie 10-07-2018 19-07-2018
BZP-BW/272-9/18 Druk kart mieszkańca SDM Pasat na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 11-06-2018 19-06-2018
AG-AS/272-16/18 Usługa ubezpieczenia mienia oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, ubezpieczenia komunikacyjne (OC p.p.m., ZK (Zielona Karta), Autocasco, NNW) Akademii Morskiej w Szczecinie 13-06-2018 21-06-2018
BZP-AG/272-13/18 Kompleksowa usługa w zakresie prac programistycznych oraz aktualizacja i rozbudowa wraz z wdrożeniem, nadzór i serwisowanie serwisów aplikacji Webowych Akademii Morskiej w Szczecinie 06-06-2018 14-06-2018
AG-AS/272-12/18 Usługa ubezpieczenia mienia oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, ubezpieczenia komunikacyjne (OC p.p.m., ZK (Zielona Karta), Autocasco, NNW) Akademii Morskiej w Szczecinie 15-05-2018 24-05-2018
BZP-AG/272-6/18 Kompleksowa usługa w zakresie prac programistycznych oraz aktualizacja i rozbudowa wraz z wdrożeniem, nadzór i serwisowanie serwisów aplikacji Webowych Akademii Morskiej w Szczecinie 07-05-2018 15-05-2018
BZP-BW/272-6/18 Druk pocztówki z Nawigatorem XXI na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 27-04-2018
AG-AS/272-11/18 Kompleksowe ubezpieczenie jednostek pływających (OC armatora, casco jednostek pływających, NNW załóg jednostek pływających) dla Akademii Morskiej w Szczecinie 27-04-2018 08-05-2018
BZP-BW/272-8/18 Druk folderu reklamowego „Nawigator od kuchni” na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 27-04-2018
BZP-BW/272-7/18 Druk folderu reklamowego „Nawigator XXI” na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 20-04-2018 27-04-2018
BZP-BW/272-5/18 Druk i skład Czasopisma EJN (trzy numery w roku) 20-03-2018 28-03-2018
BZP-BW/272-4/18 Usługa druku Zeszytów Naukowych AM na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 06-03-2018 13-03-2018
BZP-BW/272-3/18 Usługa druku czasopisma Akademickie Aktualności Morskie – cztery numery na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 07-03-2018
AG-KL/272-2/2018 Świadczenie usług w zakresie podstawienia pojemników wraz z wywozem odpadów komunalnych stałych i segregowanych na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 07-02-2018 15-02-2018
BZP-BW/272-1/18 Usługa druku książki pt. „Astronawigacja Wykreślna” na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 29-01-2018
BZP-BW/272-2/18 Usługa druku książki pt. „Automatyzacja procesów zapobiegania kolizjom na morzu” na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 19-01-2018 26-01-2018
BZP-BW/272-27/17 Usługa druku notesu i ulotki dla Biura Karier na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 30-11-2017 08-12-2017
BZP-BW/272-26/17 Usługa druku broszury promocyjnej na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 17-11-2017 27-11-2017
BZP-BW/272-23/17 Usługa druku przewodnika dla studentów i absolwentów na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 14-11-2017 23-11-2017
BZP-BW/272-25/17 Usługa druku kart mieszkańca SDM Pasat na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 14-11-2017 22-11-2017
BZP-BW/272-24/17 Usługa druku ulotki, informatora na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 14-11-2017 22-11-2017
BZP-BW/272-22/17 Usługa druku kartek świątecznych i kopert na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 03-11-2017 13-11-2017
BZP-MS/272-3/17 Usługa ubezpieczenia statku Nawigator XXI wraz z aparaturą badawczą i pojazdem podwodnym Hyball 02-11-2017
BZP-BW/272-21/17 Usługa druku kalendarzy trójdzielnych i kopert na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 25-09-2017 02-10-2017
BZP-BW/272-19/17 Usługa druku książki pt. „Metoda planowania przebiegu ewakuacji ze statków pasażerskich – poprzez optymalną dystrybucję strumieni ludzi po drogach ewakuacyjnych – poprawiająca bezpieczeństwo w warunkach zagrożenia” 18-09-2017 25-09-2017
BZP-BW/272-20/17 Usługa druku kalendarza na potrzeby Biura Karier Akademii Morskiej w Szczecinie 15-09-2017 22-09-2017
BZP-BW/272-18/17 Usługa druku ulotki i informatora na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 19-07-2017 27-07-2017
BZP-BW/272-17/17 Usługa druku zakładki , notatnik, pocztówki dla Akademii Morskiej w Szczecinie 19-07-2017 27-07-2017
BZP-BW/272-15/17 Usługa druku czasopisma EJN (dwa numery) dla Akademii Morskiej w Szczecinie
AG-KL/272-12/17 Świadczenie usług w zakresie podstawienia pojemników i kontenerów wraz z wywozem odpadów komunalnych stałych, segregowanych, liści, gruzu, odpadów budowlanych z obiektów Akademii Morskiej w Szczecinie 13-07-2017 21-07-2017
BZP-BW/272-16/17 Usługa druku Akademickich Aktualności Morskich - numer specjalny 03-07-2017
BZP-MS/272-2/17 Usługa przeprowadzenia remontu klasowego dokowego statku Nawigator XXI 20-07-2017
BZP-BW/272-14/17 Usługa druku monografii pokonferencyjnej na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 26-05-2017 02-06-2017
AG-AS/272-7/17 Usługa subskrypcji pakietu biurowego oraz Windows Server DataCenter dla Akademii Morskiej w Szczecinie 30-05-2017 07-06-2017
BZP-BW/272-13/17 usługa druku składu osobowego Akademii Morskiej w Szczecinie 16-05-2017 24-05-2017
BZP-BW/272-12/17 usługa druku materiałów anglojęzycznych dla Akademii Morskiej w Szczecinie 18-04-2017 28-04-2017
BZP-BW/272-11/17 Druk Karty mieszkańca SDM – KORAB, SDM - PASAT dla Akademii Morskiej w Szczecinie 27-04-2017
BZP-BW/272-10/17 Usługa druku zaproszeń dla Akademii Morskiej w Szczecinie 14-03-2017
BZP-BW/272-7/17 Druk Albumu 14-03-2017
BZP-BW/272-9/16 Druk zakładki, pocztówki 14-03-2017
BZP-BW/272-5/17 Druk czasopisma Akademickie Aktualności Morskie – cztery numery 03-03-2017
BZP-BW/272-8/17 Druk Zeszytów Naukowych AM 06-03-2017
BZP-BW/272-5/17 Druk czasopisma Akademickie Aktualności Morskie – cztery numery 03-03-2017
BZP-BW/272-6/17 Druk i skład Czasopisma EJN ( jeden numer) 03-03-2017
BZP-BW/272-4/17 Druk książki 07-02-2017
BZP-MM/272-1/17 Usługa realizacji praktyki morskiej na statku Dar Młodzieży 26-01-2017
BZP-BW/272-3/17 Druk Karty mieszkańca SDM – KORAB 03-02-2017
BZP-BW/272-2/17 Druk: brulion/notatnik 25-01-2017
BZP-BW/272-1/17 Druk książki „Planowanie i programowanie tras oceanicznych statków handlowych przy użyciu programu BON VOYAGE” 25-01-2017
BZP-BW/272-20/16 Druk książki „Analiza drzewa niezdatności w ocenie działania mechanizmów okrętowych” 06-12-2016
BZP-BW/272-19/16 Druk książki „Monitorowanie i bezpieczeństwo sieci komputerowych – ćwiczenia laboratoryjne” 25-11-2016
BZP-BW/272-20/16 Druk książki „Analiza drzewa niezdatności w ocenie działania mechanizmów okrętowych” 06-12-2016
BZP-BW/272-19/16 Druk książki „Monitorowanie i bezpieczeństwo sieci komputerowych – ćwiczenia laboratoryjne” 25-11-2016
BZP-BW/272-17/16 Druk kalendarza na potrzeby Biura Karier 14-09-2016 23-09-2016
BZP-BW/272-18/16 Druk i skład czasopisma EJN (dwa numery) 14-09-2016 22-09-2016
BZP-MS/272-4/16 Usługa ubezpieczenia statku Nawigator XXI wraz z aparaturą badawczą i pojazdem podwodnym Hyball 21-09-2016 30-09-2016
BZP-BW/272-16/16 Druk Notesów dla SDKO 14-07-2016 21-07-2016
BZP-BW/272-14/16 Druk Notesów dla CTTM dla Akademii Morskiej w Szczecinie 18-07-2016
BZP-BW/272-11/16 Druk ulotek i informatorów dla Akademii Morskiej w Szczecinie 15-07-2016
BZP-BW/272-15/16 Druk kalendarzy trójdzielnych i kopert dla Akademii Morskiej w Szczecinie 07-07-2016 18-07-2016
BZP-BW/272-13/16 Druk folderów dla Akademii Morskiej w Szczecinie 14-07-2016
BZP-BW/272-9/16 Druk Kart Mieszkańca SDM KORAB 08-07-2016
BZP-BW/272-10/16 Druk: zakładka, notatnik, pocztówka 30-06-2016 11-07-2016
BZP-BW/272-12/16 Druk Notesów dla SDKO
BZP-BW/272-7/16 Druk Kart Mieszkańca SDM PASAT dla Akademii Morskiej w Szczecinie 22-07-2016
BZP-BW/272-8/16 Druk Kart Mieszkańca SDM KORAB 23-06-2016
BZP-BW/272-6/15 Druk książki „Stateczność Statku Morskiego” dla Akademii Morskiej w Szczecinie 22-04-2016
BZP-MM/272-1/16 Usługa realizacji praktyki morskiej na statku Dar Młodzieży
BZP-MM/272-2/16 Usługa realizacji praktyki morskiej na statku STS Kruzenshtern
AG-AS/272-13/2016 Usługa ubezpieczenia mienia oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, ubezpieczenia komunikacyjne (OC p.p.m., ZK (Zielona Karta), Autocasco, NNW) Akademii Morskiej w Szczecinie 29-04-2016
BZP-BW/272-5/16 Druk książki „Standardowe Zwroty Porozumiewania się na Morzu” dla Akademii Morskiej w Szczecinie 31-03-2016
AG-AS/272-10/2016 Kompleksowe ubezpieczenie jednostek pływających (OC armatora, casco jednostek pływających, NNW załóg jednostek pływających) dla Akademii Morskiej w Szczecinie 04-04-2016 15-04-2016
BZP-BW/272-4/16 Druk Zeszytów Naukowych AM 08-03-2016
BZP-BW/272-2/16 Druk czasopisma Akademickie Aktualności Morskie ( 4 publikacje po 350 sztuk razem 1400 czasopism) 07-03-2016
BZP-BW/272-1/16 Druk i skład Czasopisma EJN ( jeden numer + numer specjalny) 07-03-2016
BZP-BW/272-3/16 Druk regulaminu dla Akademii Morskiej w Szczecinie 04-03-2016
BZP-MS/272-2/16 Prace remontowe przy remoncie silnika głównego Sulzer 8S20 na statku Nawigator XXI 02-02-2016 10-02-2016
BZP-MS/272-1/16 Prace remontowe przy remoncie silnika głównego Sulzer 8S20 na statku Nawigator XXI 15-01-2016 25-01-2016
BZP-AG/272-17/15 Druk książki pt. „Selected emissions reduction measures in maritime shipping” na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 08-12-2015 14-12-2015
BZP-BW/272-15/15 Druk książki pt. „Teledetekcja wykorzystanie zdalnej informatyki” na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 13-11-2015 25-11-2015
BZP-BW/272-16/15 Druk książki pt. „Rola synergizmu i krótkookresowych zjawisk elektrochemicznych w rozwoju niszczenia erozyjno-kawitacyjnego materiałów metalowych” na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 13-11-2015 23-11-2015
BZP-MS/272-6/15 Remont silnika głównego Sulzer 8S20 na statku Nawigator XXI 09-11-2015 18-11-2015
AG/272-02/2015 Usługę ubezpieczenia: 1. Przyczepy marki „Wiola” w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, autocasco. 2. Mienia Akademii Morskiej w Szczecinie znajdującego się w obiekcie dydaktycznym przy ul. Willowej 2-4 w Szczecinie w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. 30-03-2015 08-04-2015
BZP-MS/272-4/15 Usługa ubezpieczenia statku Nawigator XXI wraz z aparaturą badawczą i pojazdem podwodnym Hyball 26-10-2015 04-11-2015
BZP-BW/272-14/15 Druk folderów reklamowych w języku angielskim na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie
BZP-BW/272-13/15 Druk kalendarza z kopertą dla Akademii Morskiej w Szczecinie
BZP-BW/272-12/15 Druk kalendarzy i kopert dla Akademii Morskiej w Szczecinie
BZP-AG/272-19/15 Usługa czarteru kutra na potrzeby projektu „Badania eksperymentalne nad zmniejszeniem nieujawnionych odrzutów przy połowach dorsza bałtyckiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 realizowanego przez Akademię Morską w Szczecinie 27-08-2015 04-09-2015
AG/KL/272-19/2015 Świadczenie usług w zakresie podstawienia pojemników i kontenerów wraz z wywozem odpadów komunalnych stałych segregowanych, niesegregowanych, liści, gruzu, odpadów budowlanych, z obiektów Akademii Morskiej w Szczecinie 21-08-2015 31-08-2015
BZP-MS/272-2/15 Remont dokowy statku Nawigator XXI 04-08-2015 12-08-2015
AG/KL/272-18/2015 Świadczenie usług w zakresie podstawienia pojemników i kontenerów wraz z wywozem odpadów komunalnych stałych segregowanych, niesegregowanych, liści, gruzu, odpadów budowlanych, z obiektów Akademii Morskiej w Szczecinie 31-07-2015 11-08-2015
BZP-BW/272-11/15 Druk zaproszeń dla Akademii Morskiej w Szczecinie 15-07-2015 24-07-2015
BZP-BW/272-8/15 Druk materiałów promocyjnych dla Akademii Morskiej w Szczecinie 08-07-2015 20-07-2015
BZP-BW/272-9/15 Druk materiałów promocyjnych dla Akademii Morskiej w Szczecinie 09-07-2015 21-07-2015
BZP-BW/272-10/15 Druk folderu reklamowego oraz jego projekt, skład i korekta językowa w ramach projektu „Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska” dla Akademii Morskiej w Szczecinie 21-07-2015 30-07-2015
BZP-MS/272-1/15 Remont dokowy statku Nawigator XXI 10-07-2015 23-07-2015
BZP-BW/272-7/15 Druk kart mieszkańca na potrzeby SDM KORAB dla Akademii Morskiej w Szczecinie 08-06-2015 15-06-2015
BZP-AG/272-11/15 Usługa dotycząca specjalistycznego wyposażenia laboratoryjnego - wykonania przenośnego zintegrowanego systemu akwizycji danych o prędkości względem wody oraz o siłach działających na rybackie narzędzia połowowe do wykorzystania podczas badań poligonowych (SBM Ińsko) w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 17-06-2015 26-06-2015
BZP-AG/272-10/15 Usługa dotycząca specjalistycznego wyposażenia laboratoryjnego - wykonania przenośnego zintegrowanego systemu informacyjnego o wybranych parametrach połowowych na kutrze bałtyckim w ramach projektu „Badania eksperymentalne nad zmniejszeniem nieujawnionych odrzutów przy połowach dorsza bałtyckiego” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 17-06-2015 26-06-2015
BZP-FF/272-1/15 Udzielenie Akademii Morskiej w Szczecinie kredytu inwestycyjnego 16-06-2015 08-07-2015
BZP-BW/272-6/15 Druk kart mieszkańca dla Akademii Morskiej w Szczecinie 20-05-2015
AG/JŁ/272-11/2015 Kompleksowe ubezpieczenie jednostek pływających (OC armatora, casco jednostek pływających, NNW załóg jednostek pływających) dla Akademii Morskiej w Szczecinie 07-05-2015 15-05-2015
BZP-AG/272-8/15 Usługa czarteru kutra na potrzeby projektu „Badania eksperymentalne nad zmniejszeniem nieujawnionych odrzutów przy połowach dorsza bałtyckiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 realizowanego przez Akademię Morską w Szczecinie 30-04-2015 11-05-2015
BZP-BW/272-5/15 Druk książki "Identyfikacja obiektów technicznych systemów produkcyjnych" dla Akademii Morskiej w Szczecinie 17-04-2015
AG/KL/272-6/2015 Sukcesywny wywóz ścieków bytowych z bezodpływowego zbiornika z obiektu Akademii Morskiej w Szczecinie – Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego 30-03-2015 08-04-2015
BZP-BW/272-4/15 Druk i skład czasopisma EJN dla Akademii Morskiej w Szczecinie 20-03-2015
AR/272-2/15 Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania – Przebudowa budynku dydaktycznego nr 2 (stara szkoła) na potrzeby Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2 (nr działki: 4/14 obr. 3018 Nad Odrą 18) 05-03-2015 16-03-2015
BZP-BW/272-3/15 Usługa druku - dzienniczki dla Akademii Morskiej w Szczecinie
BZP-BW/272-2/15 Usługa druku dla Akademii Morskiej w Szczecinie
BZP-BW/272-1/15 Usługa druku dla Akademii Morskiej w Szczecinie
BZP-MM/272-1/15 Usługa realizacji praktyki morskiej na statku Dar Młodzieży
AG/JŁ/30/2014 Usługa kompleksowego ubezpieczenia łodzi Vena łodzi motorowej VENA ( OC armatora, casco oraz NNW załogi) 23-09-2014 27-10-2014
BZP/MS/3/2014 Usługa ubezpieczenia statku Nawigator XXI wraz z aparaturą badawczą i Hyball 24-11-2014 02-12-2014
BZP/BW/9/2014 Usługa druku dla Akademii Morskiej w Szczecinie 07-10-2014 13-10-2014
BZP/BW/8/2014 Usługa druku kalendarza ze zdjęciami wraz z kopertą dla Akademii Morskiej w Szczecinie 05-09-2014 11-09-2014
BZP/BW/7/2014 Usługa druku dla Akademii Morskiej w Szczecinie 10-07-2014 16-07-2014
BZP/BW/6/2014 Usługa druku dla Akademii Morskiej w Szczecinie 09-07-2014
AG/JŁ/2/2014 Usługa ubezpieczenia Autocasco samochodu Ford Galaxy 13-01-2014 15-01-2014
AG/JŁ/21/2014 Usługa ubezpieczenia mienia oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, ubezpieczenia komunikacyjne (OC p.p.m., ZK (Zielona Karta), Autocasco, NNW) Akademii Morskiej w Szczecinie 23-05-2014 31-05-2014
BZP/BB/1a/2014 Wykonanie prac w rozbiciu na trzy etapy: Opis techniczny złożonych rozwiązań poprawiających efektywnośÄ‡ energetyczną po przebudowie i modyfikacji systemów energetycznych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. Naniesienie rozwiązań poprawiających efektywnośÄ‡ energetyczną związanych z przebudową na plan ogólny jednostek i ich specyfikacja. Opis szczegółowy prac niezbędnych do wprowadzania zmian poprawiających efektywnośÄ‡ energetyczną z uwzględnieniem rodzaju i parametrów urządzeń, materiałów i czynności na potrzeby projektu „ Przeprowadzenie audytów energetycznych dla grup statków rybackich celem zarządzania eksploatacją w sposób przyjazny środowisku” 30-04-2014 12-05-2014
AG/JŁ/20/2014 Kompleksowe ubezpieczenie jednostek pływających (OC armatora, casco jednostek pływających, NNW załóg jednostek pływających)dla Akademii Morskiej w SzczecinieAG/JŁ/20/2014 28-04-2014 09-05-2014
BZP/BC/1a/2014 Sporządzenie ekspertyz planów restrukturyzacji i modernizacji jednostek rybackich na potrzeby projektu „Przeprowadzenie ekspertyz planów restrukturyzacji i modernizacji polskiej floty rybackiej, na przykładzie wybranych jednostek celem zmniejszenia negatywnego oddziaływania na ekosystemy wodne”. 25-04-2014 08-05-2014
AR/63/04/2014 Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania – Przebudowa budynku dydaktycznego nr 1 (dawny warsztatowy) oraz budynku dawnej kuźni na potrzeby Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2-4 (nr działek: 4/13, 4/14 obr. 3018 Nad Odrą 18) 25-04-2014 14-05-2014
BZP/BW/4/2014 Usługa druku książki „DP Simulator Course Manual” 24-03-2014 28-04-2014
BZP/BC/1/2014 Sporządzenie ekspertyz planów restrukturyzacji i modernizacji jednostek rybackich na potrzeby projektu „Przeprowadzenie ekspertyz planów restrukturyzacji i modernizacji polskiej floty rybackiej, na przykładzie wybranych jednostek celem zmniejszenia negatywnego oddziaływania na ekosystemy wodne” 03-04-2014 14-04-2014
BZP/BB/1/2014 Wykonanie prac w rozbiciu na trzy etapy: Opis techniczny złożonych rozwiązań poprawiających efektywnośÄ‡ energetyczną po przebudowie i modyfikacji systemów energetycznych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. Naniesienie rozwiązań poprawiających efektywnośÄ‡ energetyczną związanych z przebudową na plan ogólny jednostek i ich specyfikacja. Opis szczegółowy prac niezbędnych do wprowadzania zmian poprawiających efektywnośÄ‡ energetyczną z uwzględnieniem rodzaju i parametrów urządzeń, materiałów i czynności na potrzeby projektu „Przeprowadzenie audytów energetycznych dla grup statków rybackich celem zarządzania eksploatacją w sposób przyjazny środowisku” 03-04-2014 11-04-2014
AG/JŁ/64/2013 Usługa ubezpieczenia OC, AC, ZK i NNW mobilnej stacji diagnostycznej 04-12-2013 16-12-2013
BZP/RK/1/2014 Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla kadry kierowniczej Akademii Morskiej w Szczecinie w zakresie kontroli zarządczej w ramach Projektu pt. „NAUKA – Nowoczesna Administracja Uczelni oraz Kadra Akademicka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 28-03-2014 18-04-2014
BZP/BW/3/2014 Usługa druku wraz z dostawą dla Akademii Morskiej w Szczecnie 18-03-2014 24-03-2014
BZP/BW/5/2014 Åšwiadczenie usług w zakresie druku instrukcji dla Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach projektu Uruchomienie Ośrodka Szkoleniowego Rybołówstwa Bałtyckiego w Kołobrzegu realizowanego przez Akademię Morską w Szczecinie 25-03-2014 02-04-2014
1/RK Opracowania dwóch programów adaptacji zawodowej nowo zatrudnianych pracowników 17-03-2014 25-03-2014
BZP/BW/1/2014 Druk i skład czasopisma EJN 20-02-2014 28-03-2014
BZP/BW/2/2014 Usługa druku wraz z dostawą czasopism, zeszytów naukowych, książek, kart mieszkańca dla Akademii Morskiej w Szczecinie. 18-02-2014 27-02-2014
BZP/AG/3/2014 Wykonanie i wdrożenie oprogramowania platformy e-learningowej oraz opracowanie materiałów do prowadzenia zajęć w formie e-learningu na 570h zajęć dydaktycznych w ramach projektu „MARINE POWER - Podniesienie jakości kształcenia na kierunku mechatronika w Akademii Morskiej w Szczecinie” Działanie - 4.3. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020, realizowanego w Akademii Morskiej w Szczecinie. 20-02-2014 28-02-2014
BZP/NN/1b/2014 Przeprowadzenie szkolenia „Systemy przetwarzania sygnałów” w ramach projektu „Informatyka – kierunek zamawiany w Akademii Morskiej w Szczecinie” 20-02-2014 28-02-2014
BZP/MM/1/2014 Realizacja praktyki morskiej na statku szkoleniowym Akademii Morskiej w Gdyni s/v Dar Młodzieży. 17-01-2014
BZP/NN/1a/2014 Przeprowadzenie szkolenia Systemy przetwarzania sygnałów w ramach projektu Informatyka - kierunek zamawiany w Akademii Morskiej w Szczecinie 06-02-2014 14-02-2014
AR/20/03/2014 Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku nr 2 Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2-4 06-02-2014 20-02-2014
AR/6/01/2014 Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania – Remont wraz z przebudową sali gimnastycznej Akademii Morskiej w Szczecinie przy ulicy Willowej 2-4 (nr działek: 4/10 obr.3018 Nad Odrą 18) 24-01-2014 11-02-2014
BZP/NN/1/2014 Przeprowadzenie szkolenia „Systemy przetwarzania sygnałów” w ramach projektu „Informatyka – kierunek zamawiany w Akademii Morskiej w Szczecinie” 17-01-2014 27-01-2014