Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Numer referencyjny Nazwa postępowania Data wszczęcia postępowania Termin składania ofert/wniosków
AT/262- 19/19 Remont pomostu w pomieszczeniu piwnicznym w budynku Pływalni Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 9a 18-11-2019 20-11-2019
AT/262- 18/19 Wymiana stolarki drzwiowej drewnianej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Dębogórska 7/8 29-10-2019 04-11-2019
AT/262- 17/19 Remont pomostu w pomieszczeniu piwnicznym w budynku Pływalni Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 9a 17-10-2019 04-11-2019
AT/262- 16/19 Remont elewacji budynku Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Dębogórskiej 7/8 01-10-2019 16-10-2019
AR/262- 16/19 Roboty budowlane związane z wykonaniem (dostawa i montaż) okien oddymiających i napowietrzających wraz z robotami towarzyszącymi w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2. 27-09-2019 14-10-2019
AT/262-15/19 Wymiana stolarki drzwiowej drewnianej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Dębogórska 7/8 18-09-2019 03-10-2019
AT/262- 14/19 Remont elewacji budynku Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Dębogórskiej 7/8 13-09-2019 30-09-2019
AT/262-13/19 Wymiana okien drewnianych wraz z robotami towarzyszącymi w korytarzu i w holu SDKO w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2 13-09-2019 30-09-2019
AT/262- 12/19 Częściowy remont II piętra w Studenckim Domu Marynarza PASAT Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 9 04-09-2019 20-09-2019
AR/262- 15/19 Wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru oraz Grawitacyjnego Systemu Oddymiania w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2. 28-08-2019 17-09-2019
AT/262- 11/19 Częściowy remont II piętra w Studenckim Domu Marynarza PASAT Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 9 14-08-2019 29-08-2019
AT/262- 10/19 Wymiana wykładzin wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniach nr 02, 03, 112, 267, 276-278 w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2 31-07-2019 05-08-2019
AR/262- 14/19 Roboty drogowe i zagospodarowanie terenu Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2. 08-08-2019 26-08-2019
AR/262- 13/19 Roboty drogowe i zagospodarowanie terenu Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2 18-07-2019 02-08-2019
AT/262- 09/19 Wymiana wykładzin wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniach nr 02, 03, 112, 267, 276-278 w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2 04-07-2019 19-07-2019
AR/262- 12/19 Zagospodarowanie terenu (przebudowa chodników, utwardzenie terenu, wyprofilowanie skarpy) Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej. 18-06-2019 03-07-2019
AT/262- 08/19 Wymiana okien drewnianych wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniach nr: 22, 111, 219 - 222 i 267 w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2. 14-06-2019 01-07-2019
AR/262- 11/19 Docieplenie elewacji budynku dydaktycznego nr 2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie. 14-06-2019 05-07-2019
AR/262- 10/19 Wykonanie wewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej aluminiowej oraz PVC, w tym przeciwpożarowej, w budynku dydaktycznym nr 2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie. 30-05-2019 14-06-2019
AT/262- 07/19 Remont łazienek w 3 pokojach części hotelowej Domu Pracy Twórczej Akademii Morskiej w Szczecinie, Świnoujście ul. Komandorska 5, wraz z robotami towarzyszącymi 29-05-2019 13-06-2019
AR/262- 09/19 Docieplenie elewacji budynku dydaktycznego nr 2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie. 21-05-2019 05-06-2019
AR/262-07/19 Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku dydaktycznym nr 2 przy ulicy Willowej 2 w Szczecinie. 20-05-2019 05-06-2019
AR/262- 06/19 Roboty budowlane polegające na dociepleniu i wykończeniu elewacji wraz z robotami towarzyszącymi budynku dydaktycznego nr 2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie. 29-04-2019 14-05-2019
AT/262- 06/19 Remont węzłów sanitarnych w 3 pokojach części hotelowej Domu Pracy Twórczej Akademii Morskiej w Szczecinie, Świnoujście ul. Komandorska 5, wraz z robotami towarzyszącymi 25-04-2019 16-05-2019
AR/262- 05/19 Roboty budowlane polegające na dociepleniu i wykończeniu elewacji wraz z robotami towarzyszącymi budynku dydaktycznego nr 2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie. 09-04-2019 25-04-2019
AT/262- 05/19 Remont laboratorium 053 i sal wykładowych nr 22 i 220 wraz z robotami towarzyszącymi w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2 20-03-2019 04-04-2019
AR/262- 04/19 Roboty budowlane polegające na dociepleniu i wykończeniu elewacji wraz z robotami towarzyszącymi budynku dydaktycznego nr 2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie. 20-03-2019 04-04-2019
AR/262- 03/19 Roboty budowlane polegające na wykonaniu posadzek z płytek, wykładzin, stolarki wewnętrznej, modernizacji klatek schodowych i innych drobnych robót wykończeniowych oraz montażu oświetlenia, osprzętu elektrycznego i osprzętu teletechnicznego w budynku dydaktycznym nr 2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie 14-03-2019 02-04-2019
AT/262- 04/19 Kompleksowy remont II piętra w Studenckim Domu Marynarza PASAT Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 9 08-03-2019 26-03-2019
AR/262- 02/19 Roboty budowlane polegające na wykonaniu (dostawa i montaż) dźwigu osobowego w budynku dydaktycznym nr 2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie 05-03-2019 22-03-2019
AT/262- 03/19 Remont zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2 19-02-2019 11-03-2019
AT/262- 02/19 Kompleksowy remont II piętra w Studenckim Domu Marynarza PASAT Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 9 13-02-2019 28-02-2019
AR/262- 01/19 Wykonanie posadzek, drzwi wewnętrznych i drobnych robót wykończeniowych w budynku dydaktycznym nr 2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie 08-02-2019 25-02-2019
AT/262- 01/19 Remont zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2 30-01-2019 14-02-2019
AR/272-10/18 Budowa Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających przy ul. Dębogórskiej w Szczecinie – etap I – budynek naukowo-badawczy na potrzeby projektu „Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających” 07-01-2019 11-02-2019
AT/272- 13/18 Remont dachu laboratorium nr 053 w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2 wraz z robotami towarzyszącymi 03-12-2018 18-12-2018
AT/272- 12/18 Remont dachu laboratorium nr 053 w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2 wraz z robotami towarzyszącymi 06-11-2018 21-11-2018
AT/272- 11/18 Roboty remontowe na dachach budynków Akademii Morskiej w Szczecinie: 1) obiekt dydaktyczny w Szczecinie ul. Henryka Pobożnego 11, 2) Studencki Dom Marynarza „Korab”, ul. Starzyńskiego 8, 3) Studencki Dom Marynarza „Pasat”, ul. Starzyńskiego 9 25-09-2018 10-10-2018
AR/272-09/18 Roboty budowlane w budynkach przy ul. Willowej 2 w Szczecinie: 1) wykonanie elewacji i izolacji zewnętrznych dawnego budynku Kuźni; 2) przebudowa daszku nad dawną studnią doświetlającą kondygnację przyziemia budynku dydaktycznego nr 2. 18-09-2018 03-10-2018
AT/272- 10/18 Remont dachu laboratorium 053 w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2 wraz z robotami towarzyszącymi 20-08-2018 04-09-2018
AT/272- 08/18 Remont dachu laboratorium 053 w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2 wraz z robotami towarzyszącymi 19-07-2018 14-08-2018
AR/272-08/18 Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku dydaktycznym nr 2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie 19-07-2018 06-08-2018
AT/272- 09/18 1) Wykonanie instalacji teletechnicznej oraz zasilającej rzutnik i ekran w pomieszczeniach po banku w obiekcie dydaktycznym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Szczerbcowej 4, 2) Remont instalacji teletechnicznej w : a) Studenckim Domu Marynarza „Korab” AM w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 8, b) Studenckim Domu Marynarza „Pasat” AM w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 9, c) pomieszczeniu 206 a w obiekcie dydaktycznym AM w Szczecinie ul. Henryka Pobożnego 11 18-07-2018 02-08-2018
AR/272-07/18 Wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych związanych z przebudową budynku dydaktycznego nr 2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie 16-07-2018 31-07-2018
AR/272-06/18 Wykonanie robót budowlanych wykończeniowych wewnętrznych w budynku dydaktycznym nr 2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie. 13-07-2018 30-07-2018
AR/272-05/18 Roboty budowlane polegające na wykonaniu izolacji i podkładów betonowych podposadzkowych w budynku dydaktycznym nr 2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie 06-07-2018 23-07-2018
AR/272-04/18 Wykonanie wewnętrznych instalacji: wodociągowej, hydrantowej i kanalizacji sanitarnej w budynku dydaktycznym nr 2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie 03-07-2018 18-07-2018
AR/272-03/18 Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku dydaktycznym nr 2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie 02-07-2018 17-07-2018
AT/272- 07/18 Roboty remontowe, w tym wymiana wykładzin w budynkach Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Szczerbcowej 4, Wały Chrobrego 1-2 i H. Pobożnego 11 19-06-2018 04-07-2018
AT/272- 06/18 Wykonanie i wymiana: 1) 4 szt. drzwi aluminiowych z dostosowaniem ich dla ruchu osób niepełnosprawnych w budynkach Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. H. Pobożnego 11 i Szczerbcowej 4, 2) 2 szt. drzwi przeciwpożarowych w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2, wraz z robotami towarzyszącym 15-06-2018 05-07-2018
AR/272- 02/18 Wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych w budynku dydaktycznym nr 2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie oraz wymiana stolarki okiennej w budynku Pływalni przy ul. Starzyńskiego 9A w Szczecinie. 29-05-2018 14-06-2018
AT/272- 05/18 Częściowa wymiana okien drewnianych wraz z robotami towarzyszącymi w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2 26-04-2018 18-05-2018
AT/272- 04/18 Częściowa wymiana wykładzin wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach Akademii Morskiej w Szczecinie. 05-04-2018 20-04-2018
AR/272- 01/18 Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w Budynku dydaktycznym nr 2 przy ul. Willowej 2 26-03-2018 10-04-2018
AT/272- 03/18 Kompleksowy remont V piętra w Studenckim Domu Marynarza KORAB Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 8 19-03-2018 04-04-2018
AT/272- 02/18 Kompleksowy remont V piętra w Studenckim Domu Marynarza KORAB Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 8 16-02-2018 05-03-2018
AT/272-01/18 Kompleksowy remont V piętra w Studenckim Domu Marynarza KORAB Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 8 26-01-2018 14-02-2018
AT/272- 19/17 Wymiana 4 szt. drzwi aluminiowych na dymoszczelne w tym dostosowanie 2 szt. dla ruchu osób niepełnosprawnych w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2 31-10-2017 15-11-2017
AT/272- 18/17 II Częściowa wymiana okien drewnianych wraz z robotami towarzyszącymi w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2 19-10-2017 03-11-2017
AT/272- 17/17 Remont części pomieszczeń na parterze budynku Studenckiego Domu Marynarza „KORAB” Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 8 07-09-2017 11-09-2017
AR/272- 07/17 Przebudowa budynku dawnej kuźni na potrzeby Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2 21-08-2017 05-09-2017
AT/272- 14/17 Wymiana 3 szt. drzwi aluminiowych z dostosowaniem ich dla ruchu osób niepełnosprawnych oraz wykonanie i montaż 3 drzwi przeciwpożarowych w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2 11-08-2017 29-08-2017
AT/272- 15/17 Awaryjna naprawa instalacji kanalizacyjnej pisuarów w pionie toalet męskich w holu Budynku Głównego Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2 27-07-2017 28-07-2017
AT/272- 16/17 Remont części pomieszczeń na parterze budynku Studenckiego Domu Marynarza „KORAB” Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 8 08-08-2017 23-08-2017
AR/272- 06/17 Przebudowa budynku dawnej kuźni na potrzeby Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2 28-07-2017 17-08-2017
AR/272-05/17 Roboty budowlane związane z rozprowadzeniem instalacji wewnętrznych, dociepleniem wewnętrznym oraz wykonaniem tynków i ścianek GK w Budynku dydaktycznym nr 2 przy ul. Willowej 2 26-07-2017 10-08-2017
AT/272-12/17 Awaryjny remont pomieszczenia natrysku w boksie mieszkalnym nr 1004-5 w Studenckim Domu Marynarza Pasat przy ul. Starzyńskiego 9 12-07-2017 13-07-2017
AT/272- 13/17 Remont części pomieszczeń na parterze budynku Studenckiego Domu Marynarza „KORAB” Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 8 19-07-2017 03-08-2017
AR/272- 03/17 Roboty budowlane związane z rozprowadzeniem instalacji wewnętrznych, dociepleniem wewnętrznym oraz wykonaniem tynków i ścianek GK w Budynku dydaktycznym nr 2 przy ul. Willowej 2 06-07-2017 24-07-2017
AR/272-04/17 Przebudowa budynku dawnej kuźni na potrzeby Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2 04-07-2017 24-07-2017
AT/272- 10/17 Częściowa wymiana wykładzin wraz z robotami towarzyszącymi w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2 w Szczecinie 27-06-2017
AT/272- 09/17 Awaryjny remont pomieszczeń natrysku w boksach mieszkalnych nr 409/410 i 702 w Studenckim Domu Marynarza Korab przy ul. Starzyńskiego 8 w Szczecinie 31-05-2017 01-06-2017
AT/272- 11/17 Wymiana instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji dla pomieszczeń na poddaszu budynku dydaktycznego Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 46 13-06-2017 28-06-2017
AR/272-02/17 Przebudowa budynku dawnej kuźni na potrzeby Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2 13-06-2017 29-06-2017
AT/272-06/17 Awaryjny remont części instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Stołówki Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Szczerbcowej 4 10-05-2017 11-05-2017
AT/272- 08/17 Częściowa wymiana okien drewnianych wraz z robotami towarzyszącymi w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2 19-05-2017 05-06-2017
AT/272-07/17 Wymiana instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji dla pomieszczeń na poddaszu budynku dydaktycznego Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 46 18-05-2017 05-06-2017
AT/272- 05/17 Wymiana stolarki okiennej aluminiowej budynku Pływalni Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 9a wraz z robotami towarzyszącymi 11-04-2017 27-04-2017
AR/272-01/17 Wykonanie robót budowlanych i rozbiórkowych w budynku dydaktycznym nr 2 Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2 05-04-2017 20-04-2017
AT/272- 04/17 Remont fragmentu kanalizacji deszczowej wokół budynku dydaktycznego nr 2 Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2 22-03-2017 06-04-2017
AT/272- 03/17 Remont toalety męskiej przy pom. 265 na II piętrze w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2 03-03-2017 20-03-2017
AT/272- 02/17 Częściowa wymiana wykładzin PCV wraz z wzmocnieniem stropu drewnianego w budynku Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Dębogórskiej 7/8 22-02-2017 10-03-2017
AT/272- 01/17 Remont części elewacji wraz z wymianą okien i robotami towarzyszącymi w budynku Stołówki Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Szczerbcowej 4 oraz remont wejścia do Studenckiego Domu Marynarza „Korab przyul. Starzyńskiego 8 10-02-2017 01-03-2017
AT/272-18/16 Częściowa wymiana wykładzin oraz prace związane z szpachlowaniem i malowaniem pomieszczeń w budynku Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2 22-07-2016 08-08-2016
AR/272-06/16 Roboty budowlane związane z wykonaniem izolacji pionowych i poziomych budynku dydaktycznego nr 2 Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2 21-07-2016 05-08-2016
Ar/272-05/16 Roboty budowlane związane z przebudową parkingu przy Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie od strony ul. Jarowita - zapewnienie dojazdu samochodom straży pożarnej. 11-07-2016 26-07-2016
AR/272-04/16 Roboty budowlane związane z odnowieniem części elewacji, modernizacją fragmentu dachu oraz wykonaniem izolacji przy ścianie fundamentowej budynku dydaktycznego nr 1 Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2 06-07-2016 21-07-2016
AT/272-15/16 Awaryjna naprawa dachu nad Symulatorem Siłowni Okrętowych Budynku Głównego nr 1 Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2 22-06-2016 23-06-2016
AT/272-16/16 Wymiana 8 szt. drzwi na aluminiowe w budynkach Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. H. Pobożnego 11 i ul. Wały Chrobrego 1-2 w celu przystosowania ich dla osób niepełnosprawnych 04-07-2016 19-07-2016
AT/272-17/16 Wymiana 3 szt. stolarki drzwiowej na przeciwpożarową wraz z robotami towarzyszącymi w Budynku Głównym nr 1 Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2. 04-07-2016 19-07-2016
AT/272-14/16 Prace związane ze szpachlowaniem i malowaniem pomieszczeń w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2 23-06-2016 08-07-2016
AR/272- 03/16 Roboty budowlane związane z przebudową budynku dydaktycznego nr 2 Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej polegające m.in. na modernizacji konstrukcji i pokrycia dachu oraz konstrukcji nośnej budynku (ścian murowych). 23-06-2016 08-07-2016
AT/272-13/16 Remont pomieszczenia sanitarnego nr 169 B na I piętrze w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2 20-06-2016 05-07-2016
AT/272-12/16 Remont wejścia budynku Stołówki Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Szczerbcowej 4 09-06-2016 24-06-2016
AT/272-11/16 Wymiana 3 szt. stolarki drzwiowej na przeciwpożarową wraz z robotami towarzyszącymi w Budynku Głównym nr 1 Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2. 08-06-2016 24-06-2016
AT/272-10/16 Remont łazienki w budynku dydaktycznym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 46 19-05-2016 06-06-2016
AT/272-09/16 Częściowa wymiana wykładzin wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Dębogórskiej 7- 8 04-05-2016 19-05-2016
AR/272-02/16 Wykonanie wzmocnienia fundamentów w technologii kolumn jet-grouting w ramach przebudowy budynku dydaktycznego nr 2 na potrzeby Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2 29-04-2016 16-05-2016
AR/272-01/16 Modernizacja pomieszczenia 308 w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2 15-04-2016 04-05-2016
AT/272-08/16 Częściowa wymiana wykładzin oraz roboty malarskie wraz z pracami towarzyszącymi w budynkach Akademii Morskiej w Szczecinie: 1) Głównym przy ul. Wały Chrobrego 1-2, 2) Pływalni przy ul. Starzyńskiego 9a, 3) ul. Szczerbcowa 4 15-04-2016 06-05-2016
AT/272-07/16 Remont VI piętra w Studenckim Domu Marynarza Pasat Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Starzyńskiego 9 15-04-2016 09-05-2016
AT/272-06/16 Częściowa wymiana okien drewnianych wraz z robotami towarzyszącymi w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2 04-04-2016 19-04-2016
AT/272-05/16 Awaryjna naprawa okładziny ścian w sanitariacie 429 w budynku dydaktycznym Akademii Morskiej przy ul. H. Pobożnego 11 26-02-2016 26-03-2016
AT/272-04/16 Remont oświetlenia w salach dydaktycznych nr 5, 6 i 7 oraz wymiana 5 szt. i likwidacja 6 szt. świetlików dachowych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Stołówki Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Szczerbcowej 4 24-02-2016 10-03-2016
AT/272-03/16 Remont części elewacji wraz z wymianą okien i robotami towarzyszącymi w budynku Stołówki Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Szczerbcowej 4 15-02-2016 01-03-2016
AT/272-02/16 Remont rozdzielni głównej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Stołówki Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Szczerbcowej 4 12-02-2016 02-03-2016
AT/272-01/16 Remont dachu budynku dydaktycznego Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 46 21-01-2016 10-02-2016
AT/272- 16/15 Remont części elewacji wraz z wymianą okien i robotami towarzyszącymi w budynku Stołówki Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Szczerbcowej 4 30-12-2015 05-02-2016
AT/03/01/2014 Remont pomieszczenia natrysku pomiędzy boksami mieszkalnymi 309-310 w SDM Pasat przy ul. Starzyńskiego 9 w Szczecinie związany z usunięcie awarii izolacji przeciwwilgociowej i jej skutków 15-01-2014 17-01-2014
AT/272-15/15 Wymiana 2 szt. drzwi na aluminiowe w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2 w celu przystosowania ich dla osób niepełnosprawnych wraz z robotami towarzyszącymi 29-10-2015 13-11-2015
AR/272-13/15 Wykonanie robót budowlanych związanych z odnowieniem części elewacji budynku dydaktycznego nr 1 Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Willowa 2 02-10-2015 16-10-2015
AR/272-12/15 Wykonanie i montaż stolarki drzwiowej przeciwpożarowej wraz z robotami towarzyszącymi w Budynku Głównym AM w Szczecinie 27-08-2015 11-09-2015
AT/272-9/15 Częściowa wymiana wykładzin w: 1) Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2, 2) Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego przy ul. Dębogórskiej 7/8, 3) budynku Pływalni przy ul. Starzyńskiego 9a w Szczecinie 20-07-2015 04-08-2015
AR/272-11/15 Wykonanie robót budowlanych zawiązanych z przebudową budynku dydaktycznego nr 1 Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2 – IV etap 17-07-2015 03-08-2015
AR/272-10/15 Wykonanie i montaż stolarki drzwiowej przeciwpożarowej wraz z robotami towarzyszącymi w Budynku Głównym AM w Szczecinie 13-07-2015 28-07-2015
AT/272-14/15 Wymiana w salach dydaktycznych 8 szt. drzwi na aluminiowe w budynkach Akademii Morskiej w Szczecinie w celu przystosowania ich dla osób niepełnosprawnych 10-07-2015 27-07-2015
AT/272-13/15 Remont rozdzielni głównej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Stołówki Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Szczerbcowej 4 03-07-2015 20-07-2015
AT/272-12/15 Remont instalacji odgromowej na dachu budynku Stołówki Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Szczerbcowej 4 23-06-2015 15-07-2015
AT/272-11/15 Remont części zabytkowej klatki schodowej w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2 18-06-2015 07-07-2015
AT/272-10/15 Częściowa wymiana stolarki drzwiowej w budynku Stołówki Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Szczerbcowej 4 w celu przystosowania jej dla osób niepełnosprawnych 17-06-2015 03-07-2015
AR/272- 7/15 Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w Budynku Głównym AM w Szczecinie 15-06-2015 30-06-2015
AR/272-9/15 Wykonanie robót budowlanych zawiązanych z przebudową budynku dydaktycznego nr 1 Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2 – III etap 09-06-2015 24-06-2015
AT/272-8/15 Częściowa wymiana okien drewnianych wraz z obróbkami w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2 28-05-2015 15-06-2015
AR/272-8/15 Wykonanie i montaż stolarki drzwiowej przeciwpożarowej wraz z robotami towarzyszącymi w Budynku Głównym AM w Szczecinie 27-05-2015 11-06-2015
AR/272-5/15 Wymiana stolarki okiennej w budynku dydaktycznym nr 1 Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2 26-05-2015 10-06-2015
AT/272-7/15 Remont części elewacji wraz z wymianą okien i robotami towarzyszącymi w budynku Stołówki Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Szczerbcowej 4 14-05-2015 09-06-2015
AR/272-6/15 Wykonanie i montaż stolarki drzwiowej przeciwpożarowej wraz z robotami towarzyszącymi w Budynku Głównym AM w Szczecinie 07-05-2015 22-05-2015
AR/272-4/15 Wykonanie i montaż stolarki drzwiowej przeciwpożarowej wraz z robotami towarzyszącymi w Budynku Głównym AM w Szczecinie 20-04-2015 05-05-2015
AT/272-6/15 Częściowa wymiana stolarki aluminiowej w budynku Pływalni Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Starzyńskiego 9a, Szczecin 03-04-2015 21-04-2015
AT/272-5/15 Częściowa wymiana wykładzin w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2 oraz w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego przy ul. Dębogórskiej 7/8 01-04-2015 16-04-2015
AR/272-3/15 Roboty budowlane związane z wykonaniem instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych oraz modernizacją dachu papowego dotyczące budynku dydaktycznego nr 1 Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2 27-03-2015 13-04-2015
AT/272-4/15 Częściowa wymiana okien drewnianych wraz z obróbkami w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2 05-03-2015 20-03-2015
AT/272- 3/15 Remont pokrycia dachu z papy, instalacji odgromowej oraz wymiana rynien i rur spustowych budynku gospodarczego i dydaktycznego na terenie Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Dębogórskiej 7/8 16-02-2015 03-03-2015
AR/272-1/15 Wykonanie prac budowlanych i rozbiórkowych w budynku dydaktycznym nr 1 Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2 11-02-2015 26-02-2015
AT/272-2/15 Remont pionu toalet w Budynku Głównym nr 1 Akademii Morskiej w Szczecinie 28-01-2015 12-02-2015
AT/272-1/15 Remont V p. w Studenckim Domu Marynarza PASAT Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Starzyńskiego 9, 27-01-2015 11-02-2015
AT/99/22/2014 Wykonanie prac ratowniczo-konserwatorskich zabytkowego muru usytuowanego w linii chodnika, stanowiącego ogrodzenie zabytkowych budynków Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2 01-08-2014 18-08-2014
AR/92/08/2014 Przebudowa fragmentu 1 piętra wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz konserwacja klimatyzacji, wentylacji, systemów SWiN, CCTV, modernizacja toalet oraz modernizacja dachu w budynku dydaktycznym nr 1 Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2- 4 (nr działki 4/14 obr. 3018 Nad Odrą 18) na potrzeby projektu „Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Åšrodowiska” - w podziale na 3 zadania. 17-07-2014 01-08-2014
AR/83/07/2014 Przebudowa fragmentu 1 piętra wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz konserwacja klimatyzacji, wentylacji, systemów SWiN, CCTV, modernizacja toalet oraz modernizacja dachu w budynku dydaktycznym nr 1 Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2- 4 (nr działki 4/14 obr. 3018 Nad Odrą 18) na potrzeby projektu „Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Åšrodowiska” - w podziale na 3 zadania. 26-06-2014 11-07-2014
AT/86/21/2014 Wykonanie prac ratowniczo-konserwatorskich zabytkowego muru usytuowanego w linii chodnika, stanowiącego ogrodzenie zabytkowych budynków Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2 25-06-2014 10-07-2014
AT/82/19/2014 Wymiana drzwi aluminiowych wraz z dostosowaniem dla ruchu osób niepełnosprawnych wejścia głównego do budynku Pływalni Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 9a 18-06-2014 03-07-2014
AT/84/20/2014 Roboty remontowe budynków Akademii Morskiej w Szczecinie: 1) remont chłodni w Stołówce przy ul. Szczerbcowej 4 2) naprawa części elewacji Studenckiego Domu Marynarza KORAB przy ul. Starzyńskiego 8. 13-06-2014 30-06-2014
AR/73/06/2014 „Dostosowanie dwóch sal do prowadzenia zajęć zdalnych (okablowanie, montaż sprzętu, elektryka)” w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2, na potrzeby projektu „MARINE POWER – Podniesienie jakości kształcenia na kierunku mechatronika w Akademii Morskiej w Szczecinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 13-06-2014 30-06-2014
AT/81/18/2014 Wykonanie prac ratowniczo-konserwatorskich zabytkowego muru usytuowanego w linii chodnika, stanowiącego ogrodzenie zabytkowych budynków Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2 03-06-2014 18-06-2014
AT/72/17/2014 Roboty remontowe budynków Akademii Morskiej w Szczecinie: 1) remont chłodni w Stołówce przy ul. Szczerbcowej 4 2) naprawa części elewacji Studenckiego Domu Marynarza KORAB przy ul. Starzyńskiego 8. 28-05-2014 12-06-2014
AT/53/13/2014 Remont instalacji systemu alarmu pożarowego (SAP) oraz konserwacja i serwisowanie instalacji niskoprądowych w Studenckim Domu Marynarza „KORAB” Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 8 23-05-2014 09-06-2014
AR/68/05/2014 Budowa urządzenia technicznego (windy) dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową wejścia w budynku stołówki Akademii Morskiej, ul. Szczerbcowa 4 i serwisowaniem w okresie gwarancji 19-05-2014 03-06-2014
AT/67/16/2014 Wykonanie prac ratowniczo-konserwatorskich zabytkowego muru usytuowanego w linii chodnika, stanowiącego ogrodzenie zabytkowych budynków Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2 16-05-2014 02-06-2014
AT/65/15/2014 Roboty remontowe budynków Akademii Morskiej w Szczecinie: 1) remont pokrycia dachu na budynku Pływalni przy ul. Starzyńskiego 9a, 2) remont pokrycia daszku przy budynku obiektu dydaktycznego przy ul. Podgórnej 51-53, 3) częściowa wymiana rur spustowych i naprawa dachu nad Salą Tradycji w Budynku Głównym przy ul. Wały Chrobrego 1-2. 07-05-2014 22-05-2014
AT/56/14/2014 Wymiana drzwi aluminiowych wejściowych wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku dydaktycznym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Henryka Pobożnego 11 04-04-2014 23-04-2014
AT/47/11/2014 Częściowa wymiana okien drewnianych wraz z obróbkami w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2 28-03-2014 14-04-2014
AT/51/12/2014 Remont sali wykładowej nr 405 w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2 26-03-2014 10-04-2014
AT/41/10/2014 Remont pionu toalet w Budynku Głównym nr 1 Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2 14-03-2014 07-04-2014
AT/37/09/2014 Remont toalet ogólnodostępnych wraz z robotami towarzyszącymi w Studenckim Domu Marynarza PASAT Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Starzyńskiego 9 13-03-2014 31-03-2014
AR/18/02/2014 Wymiana zbiornika bezodpływowego na terenie Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Dębogórska 7/8 w Szczecinie 28-02-2014 18-03-2014
AT/32/08/2014 Remont sali wykładowej nr 405 w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2 27-02-2014 18-03-2014
AT/31/07/2014 Remont sali wykładowej nr 216 w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2 27-02-2014 17-03-2014
AT/24/06/2014 Remont IX piętra w Studenckim Domu Marynarza PASAT Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Starzyńskiego 9 14-02-2014 10-03-2014
AT/17/04/2014r Remont pionu toalet w Budynku Głównym nr 1 Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2 11-02-2014 05-03-2014
AT/21/05/2014 Kompleksowy remont instalacji elektrycznej X p. wraz z robotami towarzyszącymi w Studenckim Domu Marynarza KORAB Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Starzyńskiego 8 10-02-2014 27-02-2014
AT/10/03/2014 Kompleksowy remont instalacji elektrycznej IX p. w Studenckim Domu Marynarza KORAB Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Starzyńskiego 8 04-02-2014 03-03-2014
AT/09/02/2014 Wymiana pionów zimnej i ciepłej wody w sanitariatach budynku dydaktycznego Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. H. Pobożnego 11 03-02-2014 20-02-2014