Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu zapytania ofertowe
Tryb postępowania Zapytanie ofertowe
Nr ref. ZO-AT-2017-27
Nazwa Dostawę (zakup) energii elektrycznej w planowanej ilości około 208 MWh na potrzeby obiektów Akademii Morskiej w Szczecinie dla punktów poborów zgodnie z zapytaniem
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzZO-AT-2017-27-zakup-energii.doc
pobierzZO-AT-2017-27-zakup-energii.pdf
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-3-do-ZO-AT-2017-27.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2017-11-27pobierzInformacja-z-otwarcia-ofert-ZO-AT-2017-27.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)