Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu zapytania ofertowe
Tryb postępowania Zapytanie ofertowe
Nr ref. AG/MW-2018/01
Nazwa Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierz0zapytanie-ofertowe-2018.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz 05kalkulacja--do-zapytania-ofertowego2018-na-strone.xlsx
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-01-25pobierzodpowiedzi-na-pytania-poczta.docx
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-01-31pobierzinformacja-z-otwarcia-ofert-poczta-2018.doc
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-01-31pobierzwybor-oferty-poczta-2018.doc
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2018-03-05pobierzinformacja-o-zawarciu-umowy-Poczta.doc