Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu zapytania ofertowe
Tryb postępowania Zapytanie ofertowe
Nr ref. Zapytanie ofertowe
Nazwa Projekt Nowe Horyzonty - zad.4. Podnoszenie kompetencji studentów, pozycja 64. Przeprowadzenie bilansu kompetencji.

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego odpowiedź uzyskano od następujących podmiotów:

1. Centrum Psychologiczne  Marzena Glinka Szczecin – Kwota oferty: 240,00 zł brutto za jednego uczestnika, cena za całość usługi dla 290 studentów – 69.600,00 zł brutto.
Oferta nr 1 wpłynęła w wyznaczonym terminie. Oferent dostarczył komplet poprawnie wypełnionych dokumentów (zgodnie z pkt. 13 i 14 zapytania ofertowego) jak również Oferent spełnił wszystkie wymagane warunki.
Oferta jest zgodna z zapytaniem ofertowym.

2. Bożena Łysy Szkolenia – Doradztwo – Usługi UNIWERSUM -  – Kwota oferty: 240,00 zł brutto za jednego uczestnika, cena za całość usługi dla 290 studentów – 69.600,00 zł brutto.
Oferta nr 2 wpłynęła w wyznaczonym terminie. Oferent nie dostarczył kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów (zgodnie z pkt. 13 i 14 zapytania ofertowego). Brak oświadczenia lub dokumentu potwierdzającego realizację usługi przez psychologa.
Oferta nie jest zgodna z zapytaniem ofertowym.

3. MW CONSULTING Michał Wasylko – Kwota oferty: 295,50 zł brutto za jednego uczestnika, cena za całość usługi dla 290 studentów – 85.695,00 zł brutto.
Oferta nr 3 wpłynęła w wyznaczonym terminie. Oferent dostarczył komplet poprawnie wypełnionych dokumentów (zgodnie z pkt. 13 i 14 zapytania ofertowego) jak również Oferent spełnił wszystkie wymagane warunki.
Oferta jest zgodna z zapytaniem ofertowym.

4. Unikadr Rekrutacja Szkolenia Doradztwo  – Kwota oferty: 1.968,00 zł brutto za jednego uczestnika, cena za całość usługi dla 290 studentów – 570.720,00 zł brutto.
Oferta nr 4 wpłynęła w wyznaczonym terminie. Oferent dostarczył komplet poprawnie wypełnionych dokumentów (zgodnie z pkt. 13 i 14 zapytania ofertowego) jak również Oferent spełnił wszystkie wymagane warunki.
Oferta jest zgodna z zapytaniem ofertowym.

Zamówienia w trybie art.4 pkt 8 ustawy udzielono wykonawcy: Centrum Psychologiczne  Marzena Glinka Szczecin.

Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2018-09-05pobierzBilans-kompetencji.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)