Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu zapytania ofertowe
Tryb postępowania Zapytanie ofertowe
Nr ref. zapytanie ofertowe
Nazwa Organizacja, przeprowadzenie i obsługa szkolenia „Oprogramowanie hydrograficzne” dla studentów Akademii Morskiej w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2018-09-10pobierzOprogramowanie-hydrograficzne.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-09-13pobierzodpowiedz-do-zapytania-ofert..pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-10-03pobierzinformacja-dot.-oferty-cenowej.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-10-04pobierzwynik-zapytania-ofertowego.docx.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)