Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu zapytania ofertowe
Tryb postępowania Zapytanie ofertowe
Nr ref. Zapytanie ofertowe
Nazwa Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przy ul.Wały Chrobrego w Szczecinie oraz ośrodkami szkoleniowymi znajdującymi się poza Szczecinem.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-01-17pobierzkalkulacji-uslugi.pdf
2019-01-17pobierz20190117135633872.pdf
2019-01-17pobierz20190117135552794.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-01-24pobierzodpowiedzi-na-pytania.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-01-29pobierz20190129134617314-wybor.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-02-28pobierzinformacja-o-zawarciu-umowy-na-BIP-poczta-2019.doc