Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu zapytania ofertowe
Tryb postępowania Licytacja
Nr ref. zapytanie ofertowe
Nazwa Przeprowadzenie badań terenowych z wykorzystaniem dostawczego samochodu elektrycznego w terminie od 4.03.2019 do 29.03.2019 na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego dla projektu EUFAL Elektryczny miejski transport towarowy i logistyka
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-02-07pobierzZapytanie-ofertowe-Badania-terenowe-projekt-EUFAL.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzZalacznik-nr-1-do-zapytania-EUFAL.docx
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-02-19pobierzWynik-zapytania-EUFAL.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)