Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu zapytania ofertowe
Tryb postępowania Licytacja
Nr ref. Wynajem powierzchni użytkowej
Nazwa Wynajem lokali użytkowych w SDM Pasat
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2021-05-17pobierzOgloszenie-przetargu-na-wynajem-pomieszczen-w-SDM-Pasat.docx
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzREGULAMIN-PRZETARGU-NA-WYNAJEM-pomieszczen-w-SDM-Pasat.doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)