Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu zapytania ofertowe
Tryb postępowania Zapytanie ofertowe
Nr ref. Zapytanie ofertowe
Nazwa Akademia Morska w Szczecinie ogłasza zapytanie ofertowe na: pisemne tłumaczenie tekstów specjalistycznych z języka polskiego na język angielski w trybie zwykłym (nie ekspresowym) w ramach realizowanego projektu pt. „WELCOME TO MUS - Program adaptacji i integracji studentów z zagranicy”. Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland”.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2021-05-28pobierzPrzykladowe-teksty-do-tlumaczenia.pdf
2021-05-28pobierzLista-przedmiotow_tlumaczenia-specjalistyczne.pdf
2021-05-28pobierzZalacznik-nr-1_formularz-ofertowy.docx
2021-05-28pobierzZapytanie-ofertowe_tlumaczenia-specjalistyczne_28_05_2021.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2021-06-01pobierzmodyfikacja-tresci-zamowienia-z-dn.28_05_2021.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2021-06-10pobierzWynik-zapytania-ofertowego.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)