Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu zapytania ofertowe
Tryb postępowania Zapytanie ofertowe
Nr ref. Zapytanie Ofertowe
Nazwa Zapytanie na zbudowanie i wdrożenie systemu zamówień publicznych dla Akademii Morskiej oraz sporządzenie dokumentacji systemu, przeprowadzenie szkolenia dla pracowników jednostek realizujących, serwis gwarancyjny.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2021-09-30pobierz2021-09-30-Zapytanie-System-BZP.docx
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2021-10-08pobierzPytania-i-odpowiedzi-2.pdf
2021-10-07pobierzPytania-i-odpowiedzi.pdf
2021-10-06pobierz20211006082920428.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2021-10-14pobierzUniewaznienie.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)