Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Nr ref. AG/DK/6/2014
Nazwa Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego i kopiującego na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-02-14pobierz30119-2014.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-AG-DK-6-2014.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz zalacznik-do-SIWZ-AG-DK-6-2014.xlsx
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-03-26pobierzponowny-wybor.docx
2014-03-20pobierzwyniki.doc
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)