Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AG/DK/16/2014
Nazwa Dostawa materiałów biurowych na potrzeby projektu „Cała Naprzód! Rozwój nowego kierunku na Wydziale Nawigacyjnym oraz promocja zawodów związanych z branżą morskąâ€ realizowanego w Akademii Morskiej w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-04-02pobierz70833-2014.html
2014-03-26pobierz64291-2014.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzAG-DK-16-2014-po-modyfikacji.docx
pobierzAG-DK-16-2014.docx
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-04-02pobierzmodyfikacje.docx
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-04-10pobierzwybor-na-strone.docx
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-05-27pobierz113879-2014.html