Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/56/14/2014
Nazwa Wymiana drzwi aluminiowych wejściowych wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku dydaktycznym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Henryka Pobożnego 11
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-04-04pobierz73845-2014.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ--poboznego-11.pdf
pobierzSIWZ--poboznego-11.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.nr-9-do-SIWZ-ST.pdf
pobierz Zal-nr-11--do-SIWZ.pdf
pobierz Zal-nr-10--do-SIWZ-Przedmiar-robot.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-05-08pobierzinformacja-o-wyborze-oferty.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-05-19pobierz106741-2014.html